Generalforsamling

Hvad: Generalforsamling i Erhvervsrådet i Høje-Taastrup

Hvor: Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1 (se kort)

Hvornår: Tirsdag den 20. marts kl. 17.00 (gæsteoplæg fra kl. 16.00)

Arrangør: Erhvervsrådet

Tilmelding: Senest fredag den 16. marts kl. 12.00 – brug gerne formular nederst

Inden generalforsamlingen får vi besøg af Claus Lynge, manden bag Opera Hedeland. Lørdag den 11. august har vi tur til operaen, hvor vi skal overvære forestillingen ‘Lucia di Lammermoor’. Claus Lynge fortæller om forestillingen og om sit projekt i Hedeland. 

Under punkt 10 fremlægger bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 17.00

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende regnskabsår. Underskrevet regnskab vil foreligge på generalforsamlingen.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På ordinært valg for to år er Flemming Jørgensen og Ronni Guldbrandsen.
 7. Meddelelse af navne på de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra hhv. byrådet i Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening.
 8. Valg af to suppleanter. På valg er Henriette Deleuran og Allan Aastrup.
 9. Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
 10. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være Erhvervsrådet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 11. Eventuelt.

                     

Tilmelding til event

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.