Udgivet d. 22. februar 2017

Hvad: Generalforsamling i Erhvervsrådet i Høje-Taastrup

Hvor: Hedeland Golfklub, Stærkendevej 232A, 2340 Hedehusene

Hvornår: Tirsdag den 21. marts kl. 17.00 med efterfølgende spisning

Kl. 16.00 fortæller CEO Michael Stausholm om virksomheden Sprout, der blev etableret i Boston, men som han nu har flyttet til Taastrup. Sprout producerer blyanter, der efter brug kan plantes og vokse op som en tomat eller en anden plante. 

Tilmelding: Ønsker du at deltage i spisningen efter generalforsamling, så tilmeld dig til vores sekretariat på tlf. 23 48 16 44 eller ul@erhvervsraad.dk senest den 16. marts. Eller udfyld formularen nederst på denne side.

Årsrapport 2016

Klik på billedet ovenfor og download Årsrapport 2016.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

 1. Valg af dirigent 
 1. Valg af stemmetællere 
 1. Formandens beretning 
 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende regnskabsår.
 1. Valg af formand. På valg er Kim Rasmussen.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På ordinært valg for to år er Chantall A.C. Johansson, Lars Midtgaard og Claudio Pannicelli. Jørgen Koch har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. I hans sted skal vælges et bestyrelsesmedlem for et år. 
 1. Meddelelse af navne på de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra hhv. byrådet i Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening.  
 1. Valg af to suppleanter. På valg er Ronni Guldbrandsen og Allan Aastrup.  
 1. Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor  
 1. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være Erhvervsrådet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  
 1. Eventuelt

  

Tilmeld dig ved at udfylde formularen. Skriv gerne i kommentar-feltet, om du deltager i middagen.

Vælg venligst en gyldig formular

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.