Udgivet d. 2. december 2013

Tidspunkt: 30. januar 2014 – 27. februar 2014, 17.30 – 21.00.

Sted: Rådhuskantinen, Bygaden 2, 2630 Taastrup

Pris: 900 kr.

Gennemgang af væsentlige fagdiscipliner, selvstændige bør kende til, vil blive gennemgået under disse kurser – brancheforhold og erhvervserfaring er underordnet.

Du vil møde en række kompetente foredragsholdere, der til dagligt arbejder med de emner, som vil blive drøftet og ikke mindst har et solidt kendskab til vilkårene for nyetablerede virksomheder.

1. aften – Hvorfor udarbejde en marketingplan

En marketingplan er en analyse, der følges op med konkrete tiltag med henblik på at opnå opstillede målsætninger. Du lærer hvordan, du arbejder med planen, og hvordan du, uden større omkostninger, kan undersøge markedet og bruge din viden til at minimere spild i markedsføringensaktiviteter.

2. aften – Markedsbearbejdning

Denne aften vil fokuserer på at aktiviteter, der kan skaffe omsætning i virksomhedens første fase. Du vil få en indsigt i priser på udarbejdelse af logo, brevpapir, brochurer og meget andet. Brugen af sociale medier som markedsføringskanal, i denne sammenhæng, vil endvidere blive belyst.

3. aften – Strategiske overvejelser ved internetmarkedsføring

Web marketing er vigtigere end nogensinde. Du vil derfor her lære om de strategiske overvejelser, man bør gøre sig, før man investerer i web marketing. Du får vigtig information om hosting, betalingsløsninger, web-udviklere, SEO, Adwords browserlæsninger – en indsigt i omkostningerne herom vil naturligvis fremlægges.

4. aften – Juridiske forhold etablering

Foredragsholderen under denne aften vil være en advokat, der vil komme ind på aftale- og kontraktforhold. Hertil vil der tages afsæt i konkrete eksempler, der belyser, hvor vigtigt det er, især under etableringsfasen, at indgå aftaler skriftligt, og hvordan man gør det. Du får information om, hvilke forhold du særligt skal være opmærksom på ved indgåelse af aftaler eller kontrakter, herunder forhold ved markedsførings- og ansættelsesforhold mv.

5. aften – Moms- og skatteforhold

Her får du præsenteret hele paletten for fradragsmuligheder inden for skat og moms, så du ikke snyder dig selv. Du får viden om, hvordan man laver opgørelser over salgs-, købs og EU-moms samt et overblik over, hvordan man håndterer moms ved eks- og import til lande uden for EU.

Tilmeld dig her http://initiativgruppen.dk/component/lqm/23?task=showForm&lqm_cdateid=263&grid=28&lqm_courseid=22

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.