Udgivet d. 21. december 2021

For et år siden, da jeg gjorde status over 2020, var det med et ønske om, at 2021 ville blive mere normalt. Heldigvis gik det på mange måder i opfyldelse; vi havde en længere periode med næsten normale tilstande uden restriktioner, men i skrivende stund er vi igen underlagt coronaens luner.

Trods udfordringerne er erhvervslivet generelt set kommet gennem året med stor aktivitet, også lokalt. Høje-Taastrup er en af de kommuner, der de seneste år har haft størst vækst, både når vi ser på tilflytning og antallet af arbejdspladser.

Dansk Industri har analyseret, hvad det private erhvervsliv bidrager med i de enkelte kommuner. I Høje-Taastrups tilfælde drejer det sig om næsten 29.000 arbejdspladser og skatteindtægter på 10,8 mia. kr. – svimlende tal, må man sige.

Nødvendig klimaindsats

Et erhvervsliv med så stor aktivitet har også nogle følgevirkninger. Her tænker jeg på miljø- og klimabelastning. Byrådet har vedtaget Klimaplan 2030, hvor hovedmålet er at halvere udledningen af CO2 fra erhverv, boliger, transport m.m.

Det er ambitiøst, men nødvendigt, og fra Høje-Taastrup Erhvervsforum har vi givet kommunen håndslag på, at vi gerne vil være med til at løfte opgaven. Således har jeg selv fået plads i det udvalg, som byrådet nedsatte til at følge klimaplanen og komme med initiativer. I Erhvervsforum planlægger vi netværksmøder og virksomhedsbesøg til at inspirere vores medlemmer fra primært de små og mellemstore virksomheder til at få dette vigtige emne på dagsordenen, hvis det ikke allerede er det.

Erhvervspris til PlusRen

For andet år i træk var vores mødeaktivitet begrænset af coronaen. Vi fik dog gennemført bl.a. vores traditionelle morgenmøde med borgmester Michael Ziegler og ikke mindst Business Basar, der i år fokuserede på den værdi, som netværk kan skabe. Det var også her, at vi for tredje gang kunne uddele Erhvervspris Høje-Taastrup; denne gang til PlusRen v/ Andreas Bolvig Legarth.

Vi fik i november afviklet vores valgmøde forud for kommunalvalget.

I det nye år håber vi at få aktivitetsniveauet tilbage på næsten normalt niveau, selv om restriktionerne nok kommer til at påvirke den nærmeste fremtid.

Spejdernes Lejr bliver stor

En begivenhed, som på mange måder vil sætte sit præg på lokalområdet, er Spejdernes Lejr 2022, der ventes at samle 40.000 spejdere – og lige så mange gæster – i Hedeland en uge i juli. Vi følger tæt forberedelserne og er klar til at byde ind med lokale leverancer i det omfang, der bliver brug for det. Vi er i god dialog med lejrens ledelse. Spejdernes Lejr 2022 ventes at generere en omsætning på 80-100 mio. kr., bl.a. til opbygning, drift og forbrug.

Jeg vil til sidst gerne rette en tak til medlemmerne for god opbakning, også i 2021. Det glæder mig, at vi kan fastholde medlemstallet. Det er mit håb, at vores netværk fortsat vil skabe nye muligheder for samarbejde og vækst. Tak til erhvervsforeningerne i Hedehusene, Sengeløse og Taastrup for godt samarbejde – og til Høje-Taastrup Kommune for lydhørhed over for det lokale erhvervsliv. Ikke mindst tak til borgmester Michael Ziegler og gruppeformand Peter Faarbæk for deres engagement i vores bestyrelse. Jeg ser frem til at have jer begge med også de næste fire år.

Med det ønsker jeg alle en glædelig jul og et godt nytår.

Kim Rasmussen, formand for Høje-Taastrup Erhvervsforum

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.