Udgivet d. 24. marts 2014

Kender du kriminalforsorgens produktionsydelser?

Glæd dig til endnu et spændende netværksmøde i Erhvervsrådet.

Viste du, at kriminalforsorgens værksteder gerne samarbejder med det lokale erhvervsliv og andre om produktionsarbejde, der kan foregå på kriminalforsorgens værksteder. Kom og hør om de mange spændende muligheder.

Indsatte i landets fængsler og arresthuse er beskæftiget med forskellige former for produktionsarbejde. Hver dag er omkring 1200 indsatte i gang på kriminalforsorgens egne værksteder og arbejdspladser, der dækker over en række forskellige fagområder.

Kriminalforsorgen samarbejder i dag med ca. 500 private virksomheder. Arbejdsopgaverne spænder vidt, fra egentlig produktion (som underleverandør) til enkle montage- og pakkeopgaver.

Værkstederne skal så vidt muligt ligne tilsvarende arbejdspladser i samfundet, og arbejdet skal gøre de indsatte bedre i stand til at få og passe et arbejde efter afsoningen.

Alle produkter skal leve op til markedets krav om kvalitet og leveringssikkerhed, og de sælges på almindelige markedsvilkår.

Tid: Torsdag den 10. april kl. 16.00-18-00

Sted: Anstalten ved Herstedvester, Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund

Tilmelding: senest den 4. april, til Erhvervsrådet på mail: elinri@htk.dk eller telefon 4335 3840

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.