Udgivet d. 13. juni 2019

Nyt medlem: Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve.

Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve er et advokat­kontor med fokus på personlig betjening, hurtig sagsbehandling kombineret med specialiseret og opdateret viden samt solide erfaringer.

– Vi er et utraditionelt og dynamisk kontor, som kan lide at have det sjovt sammen. Hver jurist og hver sekretær har sit specielle faglige grundlag og erfaringer, hvorfor vi er i stand til at løse alle opgaver inden for privat- og erhvervsjuraen, siger advokat og partner Nicholas Ørum Keller.

Selv har han erfaring inden for ansættelsesretten, hvor han rådgiver virksomheder og ansatte i alt lige fra tvister omkring opsigelser og ansættelsesklausuler, til udarbejdelse af komplekse aktieprogrammer.

Derudover har han bred erfaring inden for generel erhvervsrådgivning, herunder selskabsret og køb og salg af både små og helt store virksomheder.

Specialister i erhvervsjura
– Inden for erhvervsjura har vi specialister på alle områder. Blandt andet rådgiver vi om varemærker og immaterialret, inkasso, generationsskifte, kontrakter og virksomhedsoverdragelse, siger Nicholas Ørum Keller.

– Vores erhvervsadvokater kan hjælpe både privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner med deres juridiske udfordringer. Det kan for eksempel dreje sig om erhvervsejendomme, foreninger og fonde eller rådgivning i forbindelse med en retssag. Endelig kan vi levere decideret virksomhedsrådgivning, hvilket typisk kan være om ansættelse og medarbejdere, finansiel rådgivning, inkasso, kontrakter og aftaler, konkurs og betalingsstandsning, virksomhedsoverdragelse og virksomhedsoprettelse.

Jesper

Medlemsmøde om ny ferielov
Helt aktuelt er det Nicholas Ørum Keller, som sammen med kollega Helle Groth Christensen er på podiet, når Ret&Råd Glostrup onsdag den 26. juni inviterer Erhvervsforums og Erhvervssammenslutningens medlemmer til et gå-hjem-møde om den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

– Loven ændrer det danske feriesystem radikalt, og allerede den 1. september i år indtræder der en overgangsordning, hvor virksomhederne skal indefryse den ferie, som deres medarbejdere optjener det næste år frem. Ordningen har konsekvenser for likviditeten, så virksomhederne skal tage stilling til, om de vil indbetale de indefrosne feriepenge til en fond eller beholde pengene i virksomheden.

Se mere om mødet og tilmeld dig.

Den private side
Ret&Råd arbejder naturligvis også med private kunder og rådgiver bl.a. om testamente, arv og gave, boligkøb, -salg og -leje, boligtvister, ægteskab og ægtepagt, skilsmisse, konfliktmægling, gældssanering, menneskerettigheder og såmænd også spanske retsforhold, da Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve har en spansk advokat ansat.

– Vi rådgiver om alle livets forhold og tror på, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Derfor holder vi bl.a. kurser for private, så du kan undgå mange af de problemstillinger, der er i juraen, siger Nicholas Ørum Keller.

Se video (1 minut) om Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve.

Ret&Råd Glostrup

Banegårdsvej 1, 2600 Glostrup

Telefon: 43 43 43 61

mail: glostrup@ret-raad.dk

www.ret-raad.dk/glostrup

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.