Udgivet d. 2. november 2021

Otte morgenfriske kandidater stillede op, da vi tirsdag holdt Politisk Morgenbord i Taastrup Teater forud for kommunalvalget den 16. november.

Med Henrik Knaack som veloplagt ordstyrer blev kandidaterne udspurgt om deres holdninger til erhverv, arbejdsmarked og klimaindsats. Og ved hjælp af tavle og kridt skulle de også angive blandt andet, hvor mange mandater de forventer at få ved valget, og hvordan de vægter erhverv og klima i forhold til andre indsatsområder. 

Paneldeltagerne var Özdes Durukan (SF), Lars Prier (Dansk Folkeparti), Michael Ziegler (Det Konservative Folkeparti), Peter Faarbæk (Socialdemokratiet), Esat Senturk (Radikale Venstre), Emil Viskum (Enhedslisten), Ken Patrick Petersson (Alternativet) og Danny Malkowski (Liberal Alliance), mens Venstre og Nye Borgerlige måtte melde fra.

Mange nye virksomheder, men også høj ledighed

Meget af debatten kom til at handle om mangel på arbejdskraft og opkvalificering af ledige borgere. Peter Faarbæk påpegede det paradoksale i, at Høje-Taastrup er mester i at tiltrække virksomheder, men ikke at formår at udnytte det i form af øget beskæftigelse. Borgmester Michael Ziegler bemærkede, at kommunen er socialt massivt belastet, og at mange arbejdsløse har flere udfordringer end at få et job.
Ken Patrick Petersson foreslog at løse manglen ved at åbne mere op for udenlandsk arbejdskraft, men det skal være med krav om uddannelsesmæssige kvalifikationer, og ikke for at underbyde danske hænder.

Valgmøde publikum
Godt 20 erhvervsfolk fra Høje-Taastrup deltog i valgmødet i teatersalen.

Privatering af kommunale ydelser

Danny Malkowski satte gang i en debat om privatisering med et ønske om at outsource flere af de opgaver, som varetages af Driftsbyen, og eventuelt koble det med en krav om lokal beskæftigelse. Emil Viskum mente ikke, at der var meget at hente dér, da Driftsbyen – efter hans vurdering – løser flere opgaver, end der er beskrevet. Her måtte Lars Prier erklære sig enig med Viskum og tilføjede, at Driftsbyen holder budgetterne, men han havde intet imod at teste Driftsbyens priser contra private udbyderes.

Omvendt kunne Emil Viskum give fuld opbakning til Priers forslag om, at kommunale institutioner i højere grad får køleskabe og frysere repareret frem for at skifte dem ud, hvis de går i stykker. Økonomisk er det måske ikke billigere, men det er en klimamæssig sund tankegang, påpegede Prier. 

På klimaområdet var der i øvrigt enighed om, at det bør være lettere for virksomheder at anvende større tagflader til solceller, ligesom det vil være oplagt at bruge de kommunale tagflader til samme formål.

Ros til klimaplan – man der skal handles nu

Flere af partierne roste kommunens klimaplan for foråret 2021, men Ken Patrick Petersson fandt den utilstrækkelig og bad om handling nu. Han argumenterede for, at kommunen kunne pålægge sig selv en CO2-afgift for hver beslutning, der øger udledningen af CO2. I den sammenhæng nævnte han byggeriet af nyt rådhus, hvor det måske havde givet mere mening at renovere det gamle.

Det fik Michael Ziegler op af stolen med en bemærkning om, at fundamentet til det nye rådhus er støbt af knust beton fra Taastrupgård-renoveringen. Og borgmesteren konstaterede, at Høje-Taastrup er en af de kommuner, der er nået allerlængst på klimadagsordenen.

Morgenvalgmødet var arrangeret af Høje-Taastrup Erhvervsforum sammen med erhvervsforeningerne i Hedehusene og Sengeløse. 

Valgmøde tavler 
Panelet viser – med tavle og kridt – deres prioritering af erhvervsområdet på en skala fra 1 til 10.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.