Udgivet d. 28. maj 2018

Nyt medlem: Charlottekvarteret – Mennesker i fokus.   

Det historiske har vist sig at være et fint greb til at engagere både unge og ældre beboere i at gøre Charlottekvarteret til at godt sted at bo. 

– Vi har i forbindelse med 5. maj haft et projekt om den sabotage, der blev udført på jernbanesporene i Hedehusene i 1944. Det greb i den grad de unge. De opbyggede to jernbanevogne, der under navnet Modstandsbænken nu indgår i vores Råderum, fortæller Kim Nielsen, mens han i skønt solskin viser rundt i Råderum – det store, grønne område mellem boligblokkene og Charlotteskolen.

Historien skaber værdi
De unge har mødt Gunnar Vagtborg, som var med i aktionen i 1944, og skabte ud fra hans historie Modstandsbænken. Samtidig med Modstandsbænken blev Baldersbænken indviet. Den fortæller historien om Balder fra den nordiske mytologi. 

Før har de unge lavet Murstensbænken, fordi der tidligere lå et teglværk her. De har selv lavet de mursten, som bænken består af.

– Vi prøver gerne at få historien trukket ind i de ting, vi laver, så folk forstår, hvilket område de bor i. Det giver dem et helt andet ejerskab og stolthed, som er med til at løfte området. Derfor er Charlottekvarteret i dag blevet et sted, du flytter til, i stedet for at flytte fra, siger Kim Nielsen.

Installation
Denne installation, Charlottebænken, er skabt på initiativ af en ung kvindelig beboer. På den ene væg er indgraveret et maleri af Charlotte Langgaard, som kvarteret er opkaldt efter, og på en anden væg fortælles hendes historie. Igen et eksempel på, hvordan det historiske er med til at give området identitet. 

Stor investering i grønt råderum
Kim Nielsen er erhvervsmentor under helhedsplanen ”Charlottekvarteret – Mennesker i fokus”, som i mere end ti år har arbejdet med at løfte området. Et af de mest iøjnefaldende løft er Råderum, som blev indviet i 2017. 

Råderum er en satsning til ca. 50 mio. kr. fra bl.a. Realdania, hvor der er investeret i at skabe nogle indbydende faciliteter for at være aktiv: legeredskaber, multibane, klatrevægge, grillpladser og meget, meget andet, som børn og øvrige beboere virkelig har taget til sig. 

Råderum
Råderum med Charlotteskolen i baggrunden er skabt til aktivitet, både i skoletiden og i fritiden. 

Det kommer fra dem selv
– Vi har meget fokus på både det indre og det ydre, siger Kim Nielsen. Hvordan ser området ud? Er her de nødvendige faciliteter? Er man stolt over at bo her? Eller bor man her bare? Vi i Helhedsplanen arbejder med udgangspunkt i samskabelse, fællesskab og mangfoldighed, så beboerne ad den vej tager ejerskab for deres kvarter. 

– Mange af de ting, der indgår i Råderum, stammer fra ideer, som de unge er kommet med og har været med til at udvikle. Det handler ikke bare om at sætte tingene i gang; de skal også være med til at realisere dem.  Det er ikke os i Helhedsplanen, der løfter området. Det gør beboerne. Vi skal blot facilitere, at det sker. 

Råderum 2
Boldbane med kunstbelægning og lysanlæg. I baggrunden et af Råderums klatretårne.

Fokus på ressourcer og virkevilje
Pointen for Helhedsplanen er at sætte fokus på beboernes ressourcer og virkevilje. Unge og beboere har over tid været drivkræften bag en lang række tiltag, som både er realiseret, faciliteret og udviklet i et opbyggeligt samarbejde.

Den tilgang og de karaktertræk er efter Kim Nielsens overbevisning stærke og nyttige egenskaber, der skaber merværdi for erhvervslivet: – En kollega med den slags evner vil kunne bidrage positivt til virksomhedens image og værdigrundlag, og det kan være guld værd for en virksomhed, der gerne vil differentiere sig fra sin konkurrenter. 

Søger partnerskab med erhvervslivet
Kim Nielsen er en af fem medarbejdere i Helhedsplanen, som er finansieret i fireårige projektperioder af Landsbyggefonden. Som erhvervsmentor er hans opgave først og fremmest at trække de lokale virksomheder tættere på Charlottekvarteret og de unge beboerne.

– Jeg vil rigtig gerne, at virksomheder fra Høje-Taastrup området indgår partnerskaber med os. Vi har tæt kontakt til de unge, kender deres stærke og svage sider. Gennem indsatsen MATCHpoint arbejder vi nu målrettet på at koble erhvervslivet med de unge. 

Job giver stolthed
MATCHpoint har navnlig fokus på at skabe chancer i erhvervslivet for den gruppe unge, som er fyldt 18 år, forklarer Kim Nielsen:

– Vi kan se, at når de unge er fyldt 18 år, falder dele af dem helt uden for systemet. Men det er jo langt fra tilfældet, at man kan klare sig selv, bare fordi man er blevet 18 år. Vi vil gerne hjælpe dem til at finde et job – og håber at erhvervslivet også vil – så de bliver stolte af sig selv og dermed også er med til at løfte området. 

Kim Nielsen
Kim Nielsens appel til lokale virksomheder, der gerne vil have adgang til lokale ressourcer: – Tag en chance og grib knoglen; vi står klar til at sætte partnerskabet i søen!

Er det din nye medarbejder?
Derfor bruger Kim Nielsen lige nu en del tid med at banke på ude i erhvervslivet. Uden at han skal opfattes som en konkurrent til Jobcentret.

– Vi kan ikke tilbyde forløb, hvor der følger cool cash med. Men vi kan tilbyde adgang til nogle ressourcestærke drenge og piger, som vores hjerter banker for. Plus et samarbejde, hvor vi er med til at løfte den administrative hurdle for virksomhederne. 

Det gode eksempel
Som et eksempel på, hvad et partnerskab kan være, nævner Kim Nielsen Sommerfesten i Hedehusene den 9. juni. Her holdes Charlottecuppen for og med unge aktive fra Helhedsplanen. Cuppen er den årlige fodboldturnering, som i år udvides til et samarbejde med erhvervslivet. Banderne på selve banen beklædes med virksomhedspartnernes logoer. Ligeledes er samarbejdet med til at styrke partnerskabet og dermed unges chance for at blive en del af erhvervslivet.

Banderne er bygget af ti unge drenge fra Helhedsplanen som et led i samarbejdet med Charlotteskolen, Roskilde Tekniske Skole og Ungdomsskolen. 

Kim Nielsen: – Vi kan se at drengene via differentieret undervisning bliver bevidst om egne evner i nye miljøer. Kombinationen imellem klassisk skoleundervisning og håndens arbejde giver en klarere forståelse af, hvordan livet ser ud på den anden side af skolegangen. Og det kan være med til at inspirere unge i retning af fx en erhvervsuddannelse. Her bliver drengene bevidst om, hvad det vil sige at have et job og at skulle stå til ansvar for andre end sig selv. 

Et tilbud uden discount…
– Ved at invitere unge og erhvervslivet inden for i maskinrummet kan vi skabe og gerne ende i et afkast, der er nyttigt for begge parter, siger Kim Nielsen og tilføjer:

– Vores tilbud til erhvervslivet er adgang til et netværk af erhvervspartnere, kreative folk og lokale ressourcer, der kan være interessante i forhold til at rekruttere nye medarbejdere, udvikle nye produkter eller bare inspirere den eksisterende organisation.

Charlottekvarteret – Mennesker i fokus 

Charlotteager 122, 2640 Hedehusene

Tlf. 51 2689 82

kim@charlottekvarteret.dk

http://charlottekvarteret.dk

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.