Udgivet d. 28. oktober 2020

Danmark er ramt af en ny bølge af corona-virus, og regeringen har skærpet restriktionerne for at få smitten under kontrol og undgå de omfattende restriktioner og nedlukninger, man har set i flere lande i Europa.

Men når restriktionerne forlænges, så skal hjælpen følge med. Derfor har regeringen indgået en aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Enhedslisten, der giver ekstra hjælp til dansk erhvervs-, kultur-, idræts- og foreningsliv. Hjælpepakkerne forlænges til 31. januar 2021 og udvides. Det betyder, at underleverandører som taxaselskaber, biografer, folkeoplysningsområdet og messevirksomheder nu kan se frem til mere hjælp.

Minister: En uforudsigelig tid
– Med den nye aftale øger vi trygheden ved at forlænge nuværende ordninger, samtidig med at vi hjælper alle de virksomheder, som rammes af nye restriktioner. Når messecenteret og den lokale catering-virksomhed eller lyd- og lystekniker mister sin indtjening på grund af corona, så skal vi stå klar med hjælp. Det samme gælder, når minkfarme rammes af smitte, og underleverandører pludselig får visket deres ordrebøger rene. Tiden med corona er desværre meget uforudsigelig, men med hjælpen kan vi holde hånden under dem, som holder ekstra for i den svære tid. Det er deres samfundssind, som hjælper Danmark igennem krisen, siger erhvervsminister Simon Kollerup (foto).

Hjælp på kulturområdet
Aftalen betyder også, at flere vigtige hjælpepakker, der holder hånden under kultur-, idræts- og foreningslivet, bliver forlænget. Det gælder bl.a. aktivitetspuljen på kulturområdet og puljen til breddeidrætten og foreningslivet.

– Kulturlivet, idrætten og foreningslivet er særligt hårdt ramt af krisen. Derfor er der også særlig hjælp til de områder i den nye politiske aftale. Jeg er glad for, at vi kan holde hånden under både kulturinstitutioner og udøvende kunstnere i hele landet. Alle tænker ængsteligt over, hvad der bliver muligt i fremtiden. Derfor afsætter vi midler til et genstartsteam, der kan arbejde med nye, kreative løsninger til, hvordan danskernes kulturliv bedst består under og efter krisen, siger kulturminister Joy Mogensen.

Hovedpunkter i aftalen

For virksomheder
Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.

Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.

Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.

Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.

Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.

Faste leverandører til pelsdyravlere kan fx være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier., hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.

For ledige og studerende
Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder. Samtidig forlænges retten til sygedagpenge med tre måneder, og 225-timersreglen suspenderes for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til 31. januar 2021, mens der afsættes 60 mio. kroner til opkvalificering af ledige.

De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerede bliver forlænget 31. januar 2021, og der afsættes en pulje på 18 mio. kr. til forlængelser af ph.d.-stipendiater, som universiteterne beslutter, der må forlænges pga. corona-restriktionerne.

For kulturområdet
En lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31. januar 2021

Frem til 31. januar 2021afsættes yderligere i alt 450 mio. kroner til puljer til kultur- og foreningslivet samtbreddeidrætten, samt 50 mio. kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til, hvordan at kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under Corona.

Som et nyt initiativ, oprettes en ny pulje til biograferne på 15 mio. kr. til at gennemføre aktiviteter på biografområdet

Ny kompensationsordning på 60 mio. kroner til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, der mister deltagerbetalinger eller får flere udgifter på grund af forsamlingsloftet på 10 personer.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.