Udgivet d. 4. april 2017

Nyt medlem: Gdr. Danni Kjeld Jensen.

25-årige Danni Kjeld Jensen har store planer med den ejendom, han er i gang med at overtage på Roskildevej 402. Placeringen lige uden for byskiltet Storkøbenhavn skal udnyttes til at komme i kontakt med byboerne. I første omgang med en vejbod, hvor han vil sælge kartofler og grøntsager, men på sigt vil han gerne gøre Rymarksgaarden til et besøgslandbrug, hvor skoler og institutioner kan komme tæt på dyr og maskiner.
Rymarksgaarden tilhører Dannis farfar, men det er planen, at Danni skal købe den i løbet af nogle år. Foreløbig har han forpagtet gården med ca. 200 hektar jord og er sammen med sin kæreste og deres tre børn flyttet ind i stuehuset. 

Fik CVR-nummer som 19-årig
– Planen er, at jeg skal bruge de første år til at oparbejde mest mulig egenkapital, så jeg kan købe gården, fortæller Danni, som blot var 19 år og gik på landbrugsskole i Høng, da han fik CVR-nummer.
– Jeg kunne ikke klare mig med SU, så jeg måtte tjene nogle penge ved siden af og løste nogle entreprenøropgaver. På den måde fik jeg også penge til at købe egne maskiner og bil.
Hans farfar har drevet Rymarksgaarden som et traditionelt landbrug med korn og frøavl. Danni har udlagt et areal på 6,5 hektar, hvor han vil dyrke spinat på kontrakt med frøvirksomheden Vikima Seed, der sælger spinatfrø og andre frø verden over. I gode år er der virkelig god økonomi i at dyrke spinat, men ingen ved på forhånd, om det bliver et godt år. Så der er også lidt lotteri det.

Vejboden Kjelds Kartofler
En anden ny afgrøde på Rymarksgaarden bliver spisekartofler. Danni har afsat et areal på 2 hektar til kartofler, der skal sælges i en vejbod under navnet Kjelds Kartofler. De første nye kartofler kommer til salg i juni. Han samarbejder med en gartner, som vil sælge grøntsager i boden.
I de seneste par år har Danni arbejdet som blandemester på en asfaltfabrik i Svogerslev. Han er indstillet på, at han i de første år nok kommer til at gå ned i indtægt, men han ser landbruget lige så meget som en livsstil som en levevej.
– Om man kan leve af 200 hektar? Det kommer jo an på, hvad du kan leve for. Men jeg er indstillet på, at jeg også skal udføre maskinarbejde for andre landmænd. Jeg har også nogle lejeindtægter, fordi jeg lejer nogle af bygningerne ud til en entreprenør og en mekaniker.
Danni passer desuden jord for sin far, Peter Kjeld Jensen, som foruden landbrug har en entreprenørvirksomhed. Her vil Danni også kunne hjælpe til, når der er stille perioder hjemme på landbruget om vinteren. Omvendt skal faderen hjælpe til i højsæsonen på Rymarksgaarden, hvor Danni også har en ung medhjælper.

Må gerne blive et besøgslandbrug
– På længere sigt er planen, at vi gerne vil have et åbent landbrug med høns, frilandsgrise og også gerne køer. Jeg vil gerne gøre det til et hyggeligt landbrug, hvor institutioner og skoler kan komme på besøg, siger Danni.
Den foretagsomme 25-årige er formand for Landboungdommen i Roskilde, involveret i Roskilde Dyrskue og også i store hestedag og hundeudstilling på dyrskuepladsen. Derudover arrangerer foreningen i Roskilde hvert år en stor fest for landboungdom fra hele landet, hvor der gerne er 3.000 deltagere.
I Erhvervsrådet glæder han sig til at møde andre erhvervsfolk fra lokalområdet til gensidig inspiration.

Gdr. Danni Kjeld Jensen

Rymarksgaarden

Roskildevej 402

40 40 27 04

dkj1709@gmail.com

Danni
Danni Kjeld Jensen håber at kunne gøre Rymarksgaarden til et besøgslandbrug for børn og unge.

 

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.