Udgivet d. 26. oktober 2023

Dansk Miljøkontrol springer ud som Børsens Gazelle 2023

Børsens Gazelle er en årlig kåring af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark. Dem har vi allerede nogle stykker af i Høje-Taastrup Kommune og i medlemskredsen i Høje-Taastrup Erhvervsforum har vi nu igen en Gazelle iblandt os.

Tillykke til Dansk Miljøkontrol

Vi kan nu starte med at hylde Dansk Miljøkontrol, som er blevet Gazelle 2023, og derfor figurerer på listen over landets hurtigst voksende virksomheder. Dansk Miljøkontrol er kommet i denne liga på fakta og ikke på smagsdommeri. For at blive kåret som en Gazelle har Dansk Miljøkontrol opfyldt seks kriterier, herunder en fordobling af omsætningen over en fireårig periode. Det er en stor præstation at blive kåret som en Gazelle, og er et vigtigt skulderklap at modtage, når man udvikler, vækster og driver virksomhed. Det er værd at bemærke, at lidt under 1% af danske virksomheder lever op til kravene et givent år.

Fokus på efterspørgsel

Dansk Miljøkontrol har over tid arbejdet med at definere deres ydelser ud fra efterspørgsel og bevidst undgået at skæve til konkurrenternes metoder. Den manglende viden om hvordan konkurrenternes forretninger er skruet sammen, har vist sig at blive en kæmpe styrke. Branchen var en lukket klub, som tvang Dansk Miljøkontrol til selv at udvikle forretningens produkter og processer uden at vide, hvad konkurrenterne havde gang i. Det har vist sig, at baren var lavere end Dansk Miljøkontrol troede – særligt i forhold til formidling, service og arbejdsgange.

Efterspørgslen har vist sig at bestå af en miljøblanding med konstant fokus på service – hurtig levering og høj kvalitet. Derfor har Dansk Miljøkontrol udviklet miljørapporter, der fungerer som et værktøj og ikke som en afhandling.

Miljørapporten alle kan læse og forstå

Kunderne er eksperter i deres egne projekter, men har brug for at få et nemt og forståeligt overblik over, hvad miljørapporten fortæller og rådgiver om. Kort sagt har Dansk Miljøkontrol haft så stor succes med miljørapporter, at de har vundet kundernes hjerte. Det glæder Søren Christensen, partner i Dansk Miljøkontrol sig også over og udtaler.

 ”Vores miljørapporter er udviklet så enkelt, at selv en nedriver med kort boglig uddannelse kan forstå indholdet på fem minutter. Det er en stor styrke at kunne levere forståelige miljørapporter, der kan støtte miljøarbejdet i organisationen hos vores kunder.” – Søren Christensen, partner i Dansk Miljøkontrol.

Gazellevejen – de seks kriterier

Krav til virksomhedsform
I undersøgelsen indgår kun aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

Regnskabsperiode
Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssigt stor vækst.

Nettoomsætning/bruttoresultat
Væksten måles som udgangspunkt ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.

Vækst
Vi måler altid væksten ud fra tallene i fire på hinanden følgende årsrapporter. Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv mellem hvert af de år vi måler over. Væksten over hele perioden skal minimum være 100 pct. (en fordobling)

Driftsresultat (resultat af primær drift)
Driftsresultatet må godt være negativt ét år, men summen af driftsresultater over de fire år skal være positiv.

Sammenlignelighed
Tallene i de fire år, der danner baggrund for udvælgelsen, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, så resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.

Læs mere om Gazellens historie – https://borsen.dk/gazelle/gazellens-historie/

Flere Gazeller

Står din virksomhed også på den prestigefyldte Gazelle liste i 2023, så skriv til sekretariatet, så vi kan være med til at fortælle om den gode nyhed – di@hteforum.dk

Rådgivere

Her finder du flere rådgivere i medlemskredsen i Høje-Taastrup Erhvervsforum

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.