Udgivet d. 2. oktober 2017

John A. Bilenberg, Sengeløse, har skrevet dette indlæg som en reaktion på en artikel i Berlingske. John Bilenberg er i denne periode byrådsmedlem for de konservative i Høje-Taastrup Kommune, men genopstiller ikke. Han er pensionist med en lang erhvervserfaring, senest som direktør i Bygma gruppen i 12 år. 

KONKURSREGLER  GIVER FRIT LEJDE TIL FUSKERE! Det var overskriften på en artikel, som Berlingske Business havde for kort tid siden. Hvor advokat Kim Jybæk skrev, at det ikke kunne betale sig at inddrive gæld under 100.000 kr., da omkostninger til advokat og sikkerhedsstillelse ville være for høje. Yderligere fremgik det også, at fogedretten ikke var en mulighed, da “dette er en omstændelig proces og tidskrævende mulighed”. 

Ovenstående synspunkt kan jeg ikke genkende! I mere end ti år har jeg professionelt benyttet mig af fogedretten og har fået deres hjælp til at inddrive gæld hos kreditorer. Jeg har fået medhold i størstedelen af sagerne og har kun positive erfaringer med denne del af retssystemet. 

Jeg er enig i, at det ikke giver mening at erklære en debitor for konkurs uden at have ført sagen ved fogedretten. Dels er det en dyr og langvarig proces og yderligere risikerer man kun at få en mindre del af sine penge, da man jo så skal dele med andre kreditorer. 

Fogedretten er nemmere end man tror
Mange tror desværre, at det er svært at køre en sag gennem fogedretten, men det er ikke tilfældet. Log ind på Domstol.dk. og videre på ”Småsager”. Her kan du læse om, hvilke sager retten kan hjælpe med, samt hvordan den tilhørende proces er.    

Fogedretten behandler småsagerne på en særlig forenklet måde. Det betyder, at den hjælper kreditor med at forberede sagen. Retten har nemlig pligt til at vejlede dig om sagens juridiske problemstillinger og være behjælpelig med at få bevisførelsen på plads. Du har som udgangspunkt derfor ikke behov for advokatbistand under sagens forberedelse. 

Under Genveje/Fogedsager kan du læse processen for, hvordan “Småsager” under erhverv forløber. Som det fremgår, skal man udfylde og indsende en blanket. Ved beløb op til 50.000 kr. koster det 500 kr., at føre en sag ved fogedretten. Eneste betingelse er, at virksomheden skal have sendt en rykker til skyldneren mindst 10 dage før sagen oprettes – søg på “Blanket inkasso”. 

Ingen mødepligt i fogedretten
Som kreditor behøver man ikke at bruge tid på at møde fysisk op i fogedretten, men kan i stedet bede retten om at ringe, når ens sag bliver behandlet. Men så er det naturligvis vigtigt, at ens telefon ikke er optaget, når retten ringer. 

Møder skyldneren ikke op, kan man bede retten om at få afhentet personen af politiet. 

Har skyldneren ingen kontante midler, kan retten i stedet gøre udlæg i skyldners aktiver. På den måde får man sikkerhed for sin gæld, som man så har mulighed for at inddrive på et senere tidspunkt. 

I mange tilfælde har skyldneren betalt, når jeg har fremsendt brev med varsel om, at sagen ville blive overgivet til fogedretten. I andre tilfælde, hvor sagen blev fremsendt til fogedretten, og skyldneren modtog brev derfra, blev beløbet som regel også betalt.  

Så kan man naturligvis komme ud for, at skyldneren ikke har nogen økonomiske midler. Så vil retten ofte erklære personen insolvent. Men det skyldes måske, at man ikke har været god nok i sin kreditvurdering, da man ydede personen kredit.

John A. Bilenberg

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.