Udgivet d. 27. marts 2019

Private virksomheder i Høje-Taastrup Kommune skaber 27.700 lokale fuldtidsjob. Og sammen med deres medarbejdere skaber de skatteindtægter for 10,3 mia. kr. til Danmarks velfærd.

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Dansk Industri, der for første gang gør op, hvor meget virksomhederne og deres medarbejdere bidrager med til den danske statskasse i form af skatter og afgifter, afledt af aktiviteten i den private sektor i 2017. 

550 mia. kr. til statskassen
Cirka 200.000 virksomheder er skattepligtige i Danmark. Den aktivitet, de skabte i 2017, giver et samlet bidrag til statskassen på cirka 550 mia. kr. For det beløb kan man finansiere hele sundhedsvæsenet, folkeskolen, pleje og omsorg af børn, ældre, handicappede og socialt udsatte, folkepensionen til ældre samt samtlige offentlige investeringer i veje, skoler, plejehjem og forskning, påpeger DI.

For de 10,3 mia. kr., som skabes i Høje-Taastrup, kan man fx undervise 15.000 elever i folkeskolen, have 7.500 social- og sundhedsmedarbejdere og 4.500 politibetjente ansat og bygge 41 km motorvej.

Undersøgelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik (ADAM) samt et særudtræk fra Danmarks Statistik, som er blevet viderebehandlet af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT). Herudover anvendes også andre datakilder til at fordele forskellige typer af skatter og afgifter på kommuner.

Du kan se opgørelsen pr. kommune her

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.