Udgivet d. 23. oktober 2018

Mandag 22. oktober besøgte erhvervsminister Rasmus Jarlov Høje-Taastrup Kommune for at få input til regeringens kommende 2030-plan for hovedstadsområdet som vækstmotor. Her blev stationsnærheds-princippet og Ring 5 Syd drøftet.

Rasmus Jarlov lagde ud med at besøge DISA Industries i Høje-Taastrup. Herefter viste borgmester Michael Ziegler ministeren et større område ved Beringsgade tæt på Høje Taastrup Station, som har potentiale til en attraktiv udvikling for kontorerhverv. Det kan ikke lade sig gøre, som lovgivningen er i dag. 

Planlov spænder ben for byudvikling
Årsagen er, at kontorbyggeri ifølge planloven skal bygges inden for en radius af 600 meter fra en station ud fra princippet om, at den mest intensive byudvikling skal ske tæt på stationerne.

Området ved Beringsgade ligger lige uden for denne 600-meter grænse, og Høje-Taastrup Kommune ønsker derfor en mere fleksibel lovgivning, der gør det muligt at etablere kontorbyggeri længere væk fra en station af Høje Taastrups størrelse, end man kan i dag.

Kommunen mener, at fx Høje Taastrup Station har grundlag for et større opland til kontorbyggerier, da stationen er en af landets travleste, fungerer som et regionalt knudepunkt og derfor vil kunne tiltrække arbejdskraft i større omfang. Samtidig vil en planlægning for kontorbyggeri understøtte den ambitiøse byudvikling i Høje Taastrup C.

Ring 5 Syd vil lette presset
Michael Ziegler drøftede også Ring 5 Syd med ministeren. Høje-Taastrup Kommune ønsker sammen med en række andre kommuner at etablere en Ring 5 Syd-forbindelse fra Køge til Frederikssundsmotorvejen, der kan afhjælpe de store trængselsproblemer i hovedstadsområdet. I første omgang ser kommunerne gerne, at der hurtigst muligt igangsættes en forundersøgelse af en Ring 5 Syd. 

Erhvervsministeren tager Høje-Taastrups input med i arbejdet med planen – ministeren besøger i øjeblikket en række hovedstadskommuner for at få viden og input til regeringens kommende 2030-plan.

Foto: Erhvervsminister Rasmus Jarlov og borgmester Michael Ziegler på området ved Beringsgade.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.