Udgivet d. 2. februar 2017

Allerede til august kan de første elever starte på ”People & Innovation” og ”Building & Construction” samt grundforløb 2 på SOSU og Business i Taastrup. Forløbene er sammensat ud fra gode muligheder for praktikpladser og job og erfaringer med de unges interesser.
– Det her er en rigtig dejlig nyhed til unge i Høje-Taastrup Kommune: Nu får de tilbud om en række nye og spændende erhvervsrettede uddannelsesforløb, placeret på den tidligere Parkskole, der ligger tæt på Taastrup Station og bymidten, og med Linie 10 og Sprogskolen som naboer. Vi ved, at nærhed betyder noget, når man skal vælge ungdomsuddannelse, så jeg er super glad og håber, at de unge tager godt imod tilbuddet, siger Kurt Scheelsbeck, formand for Institutions- og Skoleudvalget, i anledning af byrådets beslutning om at godkende en lejekontrakt med NEXT Uddannelse København om lokaler på den tidligere Parkskole.

Fag med praktikpladser
Her vil NEXT i samarbejde med SOSU-skolen og Hotel- og Restaurantskolen fra august i år tilbyde de to nye grundforløb 1 ”People & Innovation” og ”Building & Construction” samt grundforløb 2 på henholdsvis SOSU-uddannelsen og på Business.
Uddannelsesforløbene er sammensat ud fra, hvilke fag der er gode praktikplads- og jobmuligheder i, og som hidtil har fået mange ansøgninger fra unge i Høje-Taastrup Kommune. 

Nyskabende uddannelsesforløb
– Det er en rigtig fin vifte af erhvervsuddannelser, vi får i Høje-Taastrup Kommune, siger Jesper Kirkegaard, der er formand for byrådets Uddannelse Til Alle-udvalg. Han kalder de to nye grundforløb 1 både spændende og nyskabende: – Forløbet ’People & Innovation’ er en projektorienteret uddannelse med kontakt til arbejdslivet, hvor de unge vil opleve butikker og forretninger, arbejde i et professionelt køkken og besøge virksomheder, som arbejder med børn og ældre. De unge får lov at smage på innovation og karrieremuligheder i erhvervslivet.
– Det andet forløb ’Building & Construction’ er for unge med skabertrang. De unge skal på tæt hold opleve, hvordan streger på en tegning bliver til en ny bygning, en bro, en rådhusplads eller en smedejernslåge. Altså en uddannelse for dem, der vil være med at skabe alle de ting, vi bruger og kigger på i vores byer, forklarer Jesper Kirkegaard.

Et led i Uddannelse Til Alle
Også borgmester Michael Ziegler er glad for de nye uddannelsestilbud:
– Vi har haft et brændende ønske om at udvide de lokale uddannelsestilbud for unge som led i at realisere vores ’Uddannelse Til Alle’-strategi. Byrådet besluttede i december at iværksætte et langsigtet udviklingsarbejde for at etablere et unge- og uddannelsesmiljø i Høje-Taastrup Kommune, og når NEXT og deres samarbejdspartnere flytter ind på Parkvej med to nye, spændende uddannelsesforløb er vi kommet godt fra start, konstaterer borgmesteren.
Ligesom de to udvalgsformænd håber han, at de unge og deres forældre vil være opmærksomme på de nye tilbud, når de unge skal vælge uddannelse senest 1. marts. Der er uddannelsesstart på begge uddannelser 14. august 2017.

Fakta om lokalerne
NEXT Uddannelse København indgår lejekontrakt med Høje-Taastrup Kommune om 5 klasselokaler og 2 andre lokaler. Desuden omfatter kontrakten, at NEXT får brugsret til fag- og idrætslokaler, som koordineres i samarbejde med Linie 10 og Sprogskolen. For at gøre plads til NEXT og de nye uddannelser flytter dele af Sprogskolen ind i den tidligere pedelbolig på skolen.

Fakta om uddannelserne
NEXT tilbyder sammen med SOSU og Hotel- og Restaurantskolen følgende uddannelser i Taastrup: 
De to nye GF1-retninger (grundforløb 1) ”People & Innovation” og ”Building & Construction”. GF 2 (grundforløb 2) på SOSU-uddannelsen samt Business.
Uddannelsesforløbene er sammensat ud fra, hvilke fag der er gode praktikplads- og jobmuligheder i, og som hidtil har fået mange ansøgninger fra unge i Høje-Taastrup Kommune.
GF 1 er for unge, der har afsluttet folkeskolen inden for de max. 14 måneder, mens GF 2 er fortsættelsen på GF 1 eller den indgang, der gælder for unge, der har afsluttet grundskolen for længere tid siden end 14 måneder.
GF1 og GF2 varer hver 20 uger. Efter GF2 fortsætter man uddannelsen på hovedforløb på skoler andre steder i regionen og på virksomheder i praktik.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.