Udgivet d. 19. november 2019

PRECURE, nyt medlem i Erhvervsforum, er baseret i Allinge på Bornholm, men har også en afdeling hos inQvation i Taastrup. Og det er lige præcis her, at virksomheden inviterer til gå-hjem-møde om arbejdsmiljø onsdag den 4. december kl. 13.45-16.00.

– Mødet er et resultat af vores initiativ til networking mellem personer med ansvar for eller som arbejder med arbejdsmiljø, siger Finn Bech Andersen, partner og CEO i PRECURE.

Emnet er brandvarmt, for regeringen har netop i dag, tirsdag, fremsat forslag om ny lov til at forbedre arbejdsmiljøet; se længere nede.

Hvordan gør vi arbejdsmiljøet bedre
– Arbejdsmiljøarbejdet betyder meget for vores virksomheders resultater og sundheden på arbejdspladsen. Men det kan være en udfordring at finde inspiration til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Gå-hjem-mødet er en erfaringsudveksling mellem arbejdsmiljøfolk. Det er det første i en række. Det vil være konkrete eksempler fra forskellige virksomheder krydret med kreative indslag, siger Finn Bech Andersen.

Tre cases præsenteres
Mødet hos inQvation belyser tre konkrete cases om at forebygge nedslidning, belastende arbejdsfunktioner og forebyggelse af stress. 

Finn Bech Andersen: – Efter mødet vil du gå hjem med inspiration til ”Hvad kan vi lære af hinanden og måske forsøge hos os selv?”.

Mødet Hos inQvation er gratis, og der er også sat tid af til at networke over en kop kaffe eller te.

Se mere og tilmeld dig her

Ny lov skal forbedre arbejdsmiljøet

Pisk og gulerod i ny lov om arbejdsmiljø skal målrette Arbejdstilsynets indsats og gøre det mere sundt og sikkert at gå på arbejde. Tirsdag den 19. november fremsætter regeringen et forslag til en ny arbejdsmiljølov. Lovforslaget er et vigtigt skridt i udmøntningen af den brede politiske aftale fra april 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der tilførte 460 millioner kroner for perioden 2020-22 til et bedre arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: – Det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark. Med den nye lov gør vi det sværere at snyde på vægten, mens vi giver en hjælpende hånd til de virksomhed, der vil det gode arbejdsliv. Vi styrker Arbejdstilsynet og igangsætter en række nye tiltag. Det vil gavne den almindelige medarbejder, men også virksomhederne og samfundet som helhed. 

Målrettet indsats fra Arbejdstilsynet
Fremover vil Arbejdstilsynets indsats i endnu højere grad blive målrettet de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, ligesom virksomheder, der begår grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven, vil få større bøder.

Samtidig skal det være enklere for virksomhederne at forbedre arbejdsmiljøet. Det foreslås blandt andet at udvide Arbejdstilsynets værktøjskasse, så de virksomheder, der går aktivt ind i at forbedre arbejdsmiljøet, blandt andet får mulighed for at indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet om at løse deres arbejdsmiljøproblemer. 

Tilsyn skal vejlede om sundt arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøaftalen indeholder ud over tiltagene i lovforslaget en række initiativer, som kan gennemføres inden for rammerne af den gældende arbejdsmiljølov.

Arbejdstilsynets tilsynsførende får blandt andet bedre mulighed for at vejlede virksomhederne i, hvordan de sikrer et sundt arbejdsmiljø, og der vil blive gennemført flere særlige brancheindsatser målrettet blandt andet nedslidningstruede arbejdspladser.

Herudover intensiveres kontrollen med udenlandske virksomheder – i form af flere kontrolaktioner, mere opsøgende indsats og et fortsat skærpet tilsyn på større bygge- og anlægsprojekter. 

Mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø
Med aftalen vil der også komme øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø, som for første gang får sin egen bekendtgørelse. Det vil gøre reglerne tydeligere for både arbejdstagere og arbejdsgivere.

Der vil også blive ryddet op i andre gamle regler og vejledninger inden for hele arbejdsmiljøområdet, så det bliver lettere for den enkelte virksomhed at styrke arbejdsmiljøet. 

Her ændres loven
Lovforslaget indeholder blandt andet ændringer af arbejdsmiljøloven på følgende områder:

  • Der skal laves konkrete måltal for arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau
  • Der indføres mulighed for aftaler om forbedring af arbejdsmiljøet
  • Rådgivningspåbud ændres til kompetencepåbud, så det tager højde for virksomhedernes forskellige behov for kompetenceopbygning
  • Reglerne gøres mere tydelige og klare
  • Mnisteren bemyndiges til at indføre gebyr for skærpet tilsyn
  • Bøder ved alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpes
  • Grundbøden for materielle overtrædelser af arbejdsmiljøloven forhøjes    

Lovforslaget forventes vedtaget inden jul, og initiativerne vil træde i kraft i de kommende år.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.