Udgivet d. 3. december 2021

Torsdag uddelte Handicaprådet i Høje-Taastrup Kommune årets to handicappriser. Det skete ved et arrangement i Taastrup Teater & Musikhus.

For tredje gang uddelte Handicaprådet to priser: Den ene pris til en enkeltperson eller gruppe og den anden til en virk­somhed/institution eller organisation, som har gjort noget særligt for at forbedre vilkårene for mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed i Høje-Taastrup Kommune. Priserne gik i år til de frivillige i Onsdagsklubben Livsglæde og Føtex i City2.

Onsdagsklubben Livsglæde mødes hver anden onsdag enten i lokalerne på Bygaden til foredrag, banko m.m. eller til udflugter. Formand for socialudvalget Esat Sentürk overrakte prisen til Onsdagsklubben Livsglæde ved bestyrelsesformand Hanne Steudel med bl.a. disse ord: – Handicaprådet har lagt vægt på, at I er med til at sikre, at medlemmerne uanset handicap kan deltage og være med. Dermed er I med til at bryde den sociale isolation blandt medlemmerne.

Føtex gør en forskel

Varehuschef John Rasmussen, Føtex i City2, har i godt samarbejde med sit personale gennem flere år været en aktiv medspiller i at hjælpe folk i beskæftigelse. Han har taget alle typer af ledige i jobafklaring, jobpraktik og løntilskudsjob. En stor del af disse har han ansat i ordinær ansættelse efter deres forløb, og han har også en del ansat i fleksjob. I samarbejde med Hanne Bache Vognbjerg, KLAPjob-konsulent i Østdanmark, har han taget en del modtagere af førtidspension ind i virksomheden. John Rasmussen og hans personale har dermed givet flere borgere en mulighed for en aktiv arbejdsmarkedstilknytning. 

Borgmester Michael Ziegler overrakte prisen til John Rasmussen (foto) med bl.a. disse ord: – Handicaprådet har lagt vægt på, at du gør en særlig indsats for at få handicappede i beskæftigelse. Du tænker rummelighed, og at alle kan få et job, uanset funktionsnedsættelse, blot det er tilpasset den enkelte. Du er et godt forbillede for, at virksomheder i Høje-Taastrup Kommune godt kan tage personer med handicap i beskæftigelse.

JR og MZ

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.