Udgivet d. 16. maj 2017

1. juli træder en ny markedsføringslov i kraft. Den blev vedtaget af Folketinget den 25. april 2017. Formålet med den nye lov er dels at sikre, at loven er tidssvarende i forhold til den teknologiske udvikling i samfundet, dels at sikre, at dansk lovgivning er i overensstemmelse med EU-reguleringen på området. Samtidigt er reglerne på flere områder blevet mere overskuelige for forbrugerne.

Advokat Karina Lind Bertelsen og advokatfuldmægtig Jens Fridolf Møller fra vores medlem Advodan Glostrup går her de væsentligste ændringer igennem:

Bestemmelsen om god markedsføringskik deles op i to bestemmelser
Den tidligere bestemmelse om god markedsføringsskik deles op i to adskilte bestemmelser, henholdsvis god markedsføringsskik i § 3 og god erhvervsskik i § 4.

 • Reglen om god markedsføringsskik regulerer forholdet om god skik mellem de erhvervsdrivende
 • Reglen om god erhvervsskik regulerer derimod forhold vedrørende forbrugernes økonomiske interesse og har til formål at beskytte forbrugernes økonomiske rettigheder

Vildledningsforbuddet deles op i fire bestemmelser
Vildledningsforbuddet fremgår nu af § 5 og er blevet delt op i fire selvstændige bestemmelser.

De fire bestemmelser er:

 • Vildledende handlinger
 • Vildledende undladelser
 • Aggressiv handelspraksis
 • Vildledning mellem erhvervsdrivende

Man har fra lovgivers side valgt denne opdeling for at undgå uklarheder og de håndhævelsesmæssige udfordringer, som bestemmelsen tidligere har givet anledning til.

Lempelse af reglerne for uanmodet henvendelser via e-mail
En af de bestemmelser, som vil få betydning for erhvervsdrivende, er lempelsen af reglerne for uanmodet henvendelse fra erhvervsdrivende via e-mail. I det oprindelige lovforslag var der også varslet lempelser af reglerne omkring markedsføring mellem erhvervsdrivende uden samtykke, men de udgik under Folketingets behandling.

 • I den nuværende markedsføringslov må den erhvervsdrivende kun fremsende markedsføring til kunder med egne tilsvarende produkter eller tilsvarende ydelser
 • Den nye lov giver derimod den erhvervsdrivende mulighed for at markedsføre en større del af sit varesortiment, så længe kunden blot bliver oplyst om denne mulighed ved udlevering af sin e-mailadresse. For en bilforhandler vil det betyde, at produkter som reparation og service kan markedsføres, såfremt bilforhandlerne selv udfører opgaverne. 

Øvrige ændringer

 • Reglerne for skiltning af priser på lån er blevet revideret, og de nationale krav på området er blevet fjernet. Dette skal sikre, at forbrugerne på lånemarkedet får flere og bedre oplysninger om lån, herunder lånets årlige omkostninger (ÅOP), gebyrer og lignende
 • Den ny lov indeholder også en stramning af reglerne om skjult reklame
 • Kravet om skiltning med organiseret rabat fjernes, og en række bekendtgørelser bliver også ophævet som konsekvens af ændringer i loven

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.