Udgivet d. 17. oktober 2018

Det kommer borgerne til gavn, at både den samlede ledighed og langtidsledigheden nu er stærkt på vej ned i Høje-Taastrup Kommune. P4Kbh. kunne tirsdag fortælle, at Høje-Taastrup er den kommune, der har størst fald i langtidsledigheden i hovedstadsområdet: Fra 2,0 % langtidsledige i 2012 til nu 0,9 %, iflg. DR’s egne udtræk fra Danmarks Statistik.

Den samlede ledighed i kommunen – dvs. både kortere og længerevarende ledighed – er faldet stærkere end på landsplan, og ledigheden nærmer sig niveauet for kommunerne i det øvrige Østdanmark: I august var den samlede ledighed i Høje-Taastrup på 4,4 %.

Den udvikling vækker stor tilfredshed, fordi byrådet har haft en målrettet, flerårig strategi om, at den store vækst i antal arbejdspladser på virksomheder i kommunen også skulle resultere i en nedgang i ledigheden.

– Opskriften er, at de ledige kommer væk fra Jobcentret og i stedet kommer ud og møder virksomhederne. Vi har i vores erhvervsservice gode erfaringer med at samarbejde med forskellige virksomheder, og de erfaringer har vi båret over i Jobcentret, hvor vi arbejder meget virksomhedsorienteret, siger borgmester Michael Ziegler.

Nyt samarbejde med lokalt firma
Som led i strategien har byrådet ad flere omgange tilført ressourcer til Jobcentret for at styrke indsatsen, ligesom Jobcentret har arbejdet med forskellige nye tilgange.

Blandt andet er der etableret en Jobbutik på rådhuset, hvor ledige borgere så at sige skal ”vendes i døren”, så de forlader rådhuset med et jobopslag og måske endda en aftale om samtale i hånden.

– Vi gør meget ud af at være i kontakt med de lokale virksomheder. Fx samarbejder vi med firmaet Flyers, hvor ledige oplæres og uddannes til job inden for transportbranchen. Sådan et samarbejde har vi også med Ikea, og i denne måned indleder vi et nyt samarbejde med firmaet Tscherning, som efter samme model vil lære ledige op inden for bygge- og anlægsbranchen, siger Steffen Mølgaard, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Dialog og samarbejde med virksomheder
Generelt er der vægt på en intensiveret dialog og samarbejde med de lokale virksomheder. Dels er der en ”vagtelefon” – én indgang til Jobcentret. Dels har Jobcentrets virksomhedskonsulenter styrket den aktivt opsøgende kontakt til virksomhederne – bl.a. med henblik på at indgå partnerskabsaftaler.

Det vækker tilfredshed hos virksomhederne, som hermed får deres egen, personlige indgang til Jobcentret – uanset om det handler om rekruttering, hjælp i forbindelse med håndtering af en ansats sygeforløb eller andet.

– Vi har fået hjælp til både rekruttering af nye medarbejdere og i forbindelse med at håndtere længerevarende sygdom og fx sprogudfordringer. Og der er det altså vigtigt, at jeg har dialogen med den samme konsulent i jobcentret, uanset hvad sagen drejer sig om, fortæller direktør Jørgen Lennert Christensen fra Hedehusene-firmaet Acrimo, der producerer solafskærmning.

Og virksomhedskonsulenternes tætte dialog med virksomhederne kommer kommunens ledige til gavn, som fx Tobias Gårdager, der til P4Kbh. kunne fortælle, at det var kommunens virksomhedskonsulent, der fortalte ham om et ledigt job og overbeviste ham om idéen i at søge job uden for sit oprindelige fag som pilot: Takket være tippet fra virksomhedskonsulenten er han i dag ansat som tekniker i det lokale vækstfirma Stellini, der servicerer virksomheder med kaffeordninger.

(Foto: Claus Bjørn Larsen)

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.