Udgivet d. 23. november 2016

Virksomheder, som oplever særlig stor vækst, bliver overset, og væksten fordeler sig skævt i Danmark ifølge en ny rapport fra innovationshuset Mandag Morgen. Især Sjælland halter bagefter, men Høje-Taastrup Kommune går imod strømmen og har markant flere vækstvirksomheder.
Omkring 1.250 virksomheder har, med en årlig vækst i omsætning på mindst 20 procent i de seneste tre år, haft særlig betydning for Danmarks vækst. Det viser en ny rapport, ”Fra startup-nation til scaleup-nation”, fra Mandag Morgen.
Rapporten peger på, at mange erhvervsfremmetiltag er målrettet iværksættere, men at vi også skal understøtte disse såkaldte ”scaleup-virksomheder”. De er ifølge Mandag Morgen et overset vækstlag i dansk vækstpolitik.

Vi understøtter iværksættere
– Vi er gode til at starte virksomheder op i Danmark, og som kommune lægger vi os meget i selen for hele tiden at understøtte iværksættere ved bl.a. at tilbyde særlig rådgivning. Men virksomheder skal også vokse, og jeg er derfor rigtig glad for, at der nu også sættes fokus på, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for deres vækst. Vi skal hele tiden blive klogere, siger borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup og Ballerup er i front
De fleste scaleup-virksomheder ligger i Vestdanmark, mens Sjælland halter bagefter, viser rapporten. Dog stikker Ballerup og Høje-Taastrup kommuner af. Her er den stærkeste scaleup-koncentration i regionen, hvor henholdsvis 6,6 procent og 6,3 procent af de internationalt konkurrerende virksomheder er inde i et scaleup-vækstforløb.

– Rapporten understøtter os i, at vi er på rette vej. Høje-Taastrup er for tredje år i træk kåret som bedste erhvervskommune i Hovedstadsregionen. Det skyldes blandt andet, at vi hele tiden forsøger at sikre de bedste rammevilkår for vores virksomheder. Vi ved, at global vækst starter lokalt. Men vi skal hele tiden være skarpe på vores virksomheders behov, og derfor er det interessant at få mere viden om, hvad netop denne type virksomheder efterspørger. Så er det alt andet lige lettere for os at understøtte med de rette tiltag, siger Michael Ziegler.

Mangel på arbejdskraft
En af de helt centrale udfordringer for scaleup-virksomhederne er adgang til kvalificeret arbejdskraft.

– Det går vores virksomheder rigtig godt, så godt at Høje-Taastrup er Danmarksmester i jobvækst med ca. 8.000 jobs skabt siden 2010. Men faktisk oplever flere af vores virksomheder så stor succes, at de mangler kvalificeret arbejdskraft, bemærker Michael Ziegler.
– Vi forsøger bl.a. at tage livtag med denne udfordring ved at indgå i opkvalificeringsforløb sammen med virksomhederne, så de ledige kommer direkte ud i reelle jobs til både gavn for den ledige og for virksomhederne. Derudover kobler vi os på tværkommunale tiltag for at tiltrække internationale talenter. Her er det vigtigt, at vi som kommuner arbejder sammen, da vi i fællesskab kan løfte meget mere, siger Michael Ziegler.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.