Udgivet d. 5. september 2016

Til lykke til Høje-Taastrup, som for tredje år i træk er bedst blandt kommunerne i hovedstadsområdet i Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsklima.
– Jeg er utroligt stolt af, at vores virksomheder er så tilfredse med os. Vi er med i toppen blandt landets bedste erhvervskommuner som nr. 11 i Danmark. Det viser jo, at vores ambitiøse erhvervs- og vækststrategi giver resultater. Og det er vigtigt, for når vores virksomheder har det godt, så går det også godt for kommunen. Vores virksomheder skaber vækst og arbejdspladser, som vores borgere kan få glæde af. De er en motor for vores velfærd, siger borgmester Michael Ziegler i en pressemeddelelse.

Bedst til at tiltrække og fastholde
Høje-Taastrup scorer højt som en af de bedste kommuner til at fastholde og tiltrække nye virksomheder. Og så belønner virksomhederne kommunen for, at den særlige erhvervsskat ”dækningsafgiften” er blevet sænket ved at kommunen rykker ikke mindre end 43 pladser frem blandt alle landets kommuner. Endelig giver virksomhederne også flotte karakterer til kommunen for dialogen med virksomhederne.

Tæt på virksomhederne
– Det er vigtigt for os at være tæt på virksomhederne – både de små og store – så vi kender deres behov, for det handler om at finde de gode løsninger. Vi ser virksomhederne som motor for vores vækst og velfærd. Derfor udvikler vi også sammen med virksomhederne. Fx bygger vi nu fremtidens skole sammen med LEGO Education, og vi bygger fremtidens forstad sammen med Realdania By, siger Michael Ziegler.
Høje-Taastrup har løbende tæt dialog med de mindre og mellemstore virksomheder bl.a. gennem  Erhvervsrådet. Kommunen har også oprettet et Vækstråd bestående af en række større lokale virksomheder. Kommunen bruger virksomhederne som sparringspartner for at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der optager erhvervslivet, og hvordan kommunen kan understøtte virksomhederne.

Danmarksmester i jobvækst
Hele 8.000 arbejdspladser er etableret i Høje-Taastrup inden for de seneste fem år, og det gør dermed kommunen til Danmarksmester i jobvækst. Det er en stigning på 28 procent i antal arbejdspladser. Senest er Copenhagen Markets flyttet til kommunen med 1.200 medarbejdere og slutter dermed trop med andre store, danske virksomheder som bl.a. DSB, DSV og Danske Bank, der har flyttet hovedsæde eller store enheder til kommunen.
– Vores mange virksomheder har behov for arbejdskraft med de rette kompetencer, og her er vi med på, at vi har noget at arbejde med ligesom mange andre kommuner. Derfor har vi også igangsat en beskæftigelsesplan for virksomheder, som mere målrettet skal sikre kvalificeret arbejdskraft til udvalgte brancher. Bl.a. samarbejder vi med chaufførvirksomheden Flyers om opkvalificering af langtidsledige.
– Vi har vendt pilen 180 grader og tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Vi har jo også som kommune en stor interesse i at det lykkes. De 8.000 nye arbejdspladser, der er skabt, vil med en naturlig personaleomsætning på ca. 10 pct. skabe 800 jobåbninger i kommunen. Det SKAL vi simpelthen udnytte, siger Michael Ziegler.

Infrastrukturelt smørhul
God infrastruktur og hensigtsmæssig placering tæt på København er også noget af det, som virksomhederne vurderer højt i undersøgelsen. Høje-Taastrup har en helt unik infrastruktur – både når det gælder bane, vej, og digitalt: halvdelen af al internetdata i Danmark ryger gennem Høje-Taastrup hver dag, og udover at være et trafikalt knudepunkt udgør kommunen et digitalt hub til Skandinavien.

FAKTA om virksomhederne i Høje-Taastrup
Udvalgte nøgletal:
8.000 nye jobs fra 2010 til 2015. I alt er der 37.694 jobs i Høje-Taastrup Kommune (3. kvartal 2015).
Der er mere end fire gange så mange finansansatte i Høje-Taastrup Kommune end i gennemsnit på landsplan. Både Danske Bank og Nordea har en række funktioner placeret i kommunen. Der er samlet mere end 4.500 finansjobs i Høje-Taastrup, hvilket er det største antal uden for Københavns Kommune. 
Mere end 25.000 mennesker pendler hver dag fra en anden kommune til job i Høje-Taastrup Kommune.

 

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.