Udgivet d. 8. juni 2021

Frederiksberg Kommune tager initiativ til en klimaalliance, der består af 16 kommuner fra hele Danmark, heriblandt Høje-Taastrup.

Igennem klimaprojektet DK2020 har kommunerne i løbet af det sidste år udarbejdet handlingsplaner for lokale klimaindsatser, der lever op til den internationale Parisaftales målsætninger, og næste skridt er den konkrete implementering af dem. Med klimaalliancen går kommunerne sammen og forpligtiger sig til i fællesskab at fastholde politisk fokus på implementering af planerne, og ambitionen er, at flere af landets DK2020-kommuner på sigt bliver en del af alliancen. 

Kommunerne er tætte på borgerne og har redskaberne til at ændre og påvirke de rammer, der har størst betydning for klimaet. Det forpligter, siger borgmester Simon Aggesen, Frederiksberg:

– Jeg er glad for, at så mange kommuner bakker op om klimaalliancen. I kommunerne har vi en forpligtelse til at udvikle løsninger, der kan være med til at sikre et CO2-neutralt og klimarobust samfund. Kommunerne skal skabe rammerne for, at det er nemt at være klimavenlig borger og virksomhed, og det kræver, at vi lærer af hinanden. Det gør vi bedst gennem et tæt samarbejde, og nu er vi 16 kommuner, der tager klimalederskab og støtter hinanden i at nå vores klimamål. Det er en milepæl for kommunernes klimaindsats og nødvendigt, hvis vi skal nå de nationale klimamål. Jeg ser frem til samarbejdet i alliancen og håber, at flere kommuner fra hele landet vil melde sig til klimaalliancen, for det har Danmark og verden brug for.

Bred opbakning til alliancen

Den filantropiske forening Realdania, den grønne tænketank CONCITO, det internationale bynetværk C40 og KL bakker alle op om klimaalliancen, og de skal alle være med til at facilitere en årlig workshop og udarbejde et værktøj til at måle på kommunernes klimaindsatser.  

Realdania glæder sig til at se kommunernes klimaplaner blive til virkelighed:

– Storbyer verden over er gået sammen i C40 om at løfte klimaindsatsen og nå Parisaftalens ambitiøse mål. At Frederiksberg Kommune nu tager de første vigtige skridt til at skabe en lignende alliance blandt danske kommuner, gør mig meget stolt. De 16 kommuner i klimaalliancen har allerede taget et stort, kommunalt klimalederskab gennem Realdanias indsats DK2020. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge deres videre samarbejde for den grønne dagsorden og se deres klimaplaner blive til virkelighed, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania. 

Concito: Et vigtigt initiativ

Der er behov for politisk lederskab, og derfor er klimaalliancen et vigtigt initiativ, påpeger den grønne tænketank CONCITO:

– DK2020-projektet har skabt en enestående ramme for klimaplanlægning i de danske kommuner. Næste skridt bliver den konkrete implementering og indsatser i den enkelte kommune, og her er der brug for ambitiøst politisk lederskab. Klimaalliancen er et vigtigt initiativ, hvor en række kommuner nu går sammen og forpligter sig til at gå forrest, når det netop gælder om ambitiøs implementering. Det er nu, der skal fart på klimaindsatsen i kommunerne, siger Christian Ibsen, direktør i CONCITO.

Fakta om klimaalliancen

  • DK2020 klimaalliancen stiftes af 16 kommuner: Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lemvig, Lolland, Middelfart, Samsø, Sønderborg og Vejle.
  • Klimaalliancens medlemmer forpligter sig bl.a. til at efterleve Parisaftalens langsigtede målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning på 1,5 grader.
  • Klimaalliancens medlemmer forpligter sig til bl.a. til at indgå tæt alliance om at nå fælles mål, inspirere og støtte hinanden, samt øge fokus på kommunernes klimaindsats.
  • Klimaalliancen er åben for alle danske kommuner, som har forpligtet sig på og fået godkendt en klimahandlingsplan, som sikrer reduktion af udledninger i overensstemmelse med Parisaftalens mål om maksimalt 1,5 graders temperaturstigninger, samt sikrer at kommunen bliver robust overfor de væsentligste klimarisici i kommunen.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.