Udgivet d. 5. februar 2018

Arbejder du i byggebranchen, så husk vores minikursus om byggejura med advokat Per Setholm-Johansen den 27. februar.

Kurset er blevet endnu mere aktuelt, da et udkast til AB 18 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) i fredags blev sendt i høring af af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

AB 18 træder i kraft til næste årsskifte og erstatter AB 92, som har været gældende siden 1992. Også ABR 18, der omfatter rådgivning og bistand, er sendt i høring.

127 nye bestemmer
Styrelsen lægger op til 127 helt nye bestemmelser i AB 18. Blandt andet kommer der klarere regler for ændringer og ekstraarbejder, og reglerne om forsinkelser og dagbøder strammes op. Der indføres nye regler om mægling og mediation, ligesom processen omkring aflevering og mangler skærpes.

Desuden er en række forhold, der hidtil har været overladt til fortolkning og retspraksis, nu skrevet ind som regler i AB 18. Således kommer AB 18 til at bestå af 69 paragraffer mod 47 i AB 92.

Gennemgår ændringerne
Vores minikursus retter sig mod håndværkere, entreprenører og andre aktører inden for bygge- og anlægsbranchen, som ønsker at være godt rustet på det juridiske område i forbindelse med deres entrepriser.

– Jeg gennemgår de vigtigste ændringer og vil også sætte AB 18 i relation til de mest almindelige sager ude fra byggepladserne, siger Per Setholm-Johansen, som har speciale i byggejura og entrepriseret. 

Her går det oftest galt
– En hyppig årsag til konflikt er, at den ene part i et byggeri bevidst udlægger reglerne forkert over for en anden part. Jeg kommer med eksempler på sådanne skurvognsskrøner, hvor den ene part prøver at skaffe sig et fortrin. Jeg fortæller om de mest gængse misforståelser, og hvordan reglerne retteligt skal forstås; både i relation til AB 92, som stadig gælder, og i relation til de nye regler i AB 18, siger Per Setholm-Johansen.

Arrangementet holdes hos Torkil Laursen A/S, rådgivende ingeniørfirma, tirsdag den 27. februar kl. 15.00 til 16.45. Du skal tilmelde dig senest den 22. februar kl. 16.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.