Udgivet d. 14. august 2019

Onsdag den 28. august er vi inviteret til morgenmøde kl. 8.00, hvor Lars Bloch vil tage os helt tæt på den nye bydel Høje Taastrup C, som snart begynder at tage form i området mellem City2 og Den Gule By ved Høje Taastrup Station. 

Lars er direktør for Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, som de tre grundejere i området – Høje-Taastrup Kommune, Danske Shoppingcentre og EjendomsSelskabet Norden – har dannet med henblik på at udvikle det 262.000 kvadratmeter store område til en attraktiv, levende bydel med boliger, erhverv og et langstrakt parkområde til at forbinde stationen og City2. 

3.000 indbyggere og 4.000 job
Høje Taastrup C er planlagt til at omfatte boliger til ca. 3.000 personer og arbejdspladser til ca. 4.000 i detailhandel og kontorvirksomheder i de godt 100.000 etagemeter, der er udlagt til erhverv i hver sin ende af det nye kvarter. Bydelen bliver også hjemsted for kommunens nye rådhus. 

Salget af byggefelter går langt hurtigere, end arealudviklingsselskabet turde håbe: – Interessen for at udvikle boligprojekter i området har været helt overvældende, siger Lars, som håber at kunne offentliggøre endnu et par aftaler på morgenmødet den 28. august. 

To erhvervsområder
Også de to erhvervsområder begynder at tiltrække sig interesse; ca. 40.000 etagemeter – altså ca. 40 pct. af det udlagte areal – er nu reserveret. 

– Vi er attraktive for virksomheder på grund af den centrale beliggenhed og den stærke infrastruktur. Erhvervsejendommene ligger max 600 meter fra stationen, oplyser Lars.

Han vil også give en status på anlægsopgaverne, hvor det her og nu handler om at få vejene lagt om og få den store P-plads nord for City2 ryddet og etablere en ny på sydsiden. I foråret 2020 går de første byggerier i gang. Parkområdet forventer han klar til brug i foråret 2022. 

Model
Direktør Lars Bloch med et udsnit af modellen over Høje Taastrup C (de mørke bygninger), der placeres mellem Den Gule By (i forgrunden) og City2 (til venstre i baggrunden). 

Oplagt med lokale ydelser
Det må forventes, at projekterne udføres af storentreprenører og konsortier, men det udelukker ikke det lokale erhvervsliv, understreger Lars.

– Der vil klart blive brug for underleverandører til entrepriserne, og hvorfor skulle det ikke komme de lokale virksomheder til gode? Og efterfølgende, når det hele er udført, bliver der jo også behov for leverancer i forhold til driften af den nye bydel, påpeger direktøren.

Hans egen organisation i arealudviklingsselskabet består, foruden ham selv, af to faste medarbejdere. Måske skal der ansættes en mere, men ellers køber selskabet sig til assistance ude i byen. 

Tilmeld dig morgenmødet her. 

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.