Udgivet d. 14. september 2022

Nej – vil de fleste sige, men tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at 40% af de mindre og mellemstore virksomheder har utilstrækkelig it-sikkerhed og at det er de 2 helt basale sikkerhedsforskrifter som opdatering og back-up som ikke bliver efterlevet.

De nyeste tal fra SMV Danmark fra september i år påviser, at jo mindre virksomheden er desto større er problemet.

Sammenlignet med 2019 er antallet af små virksomheder, som havde brud på it-sikkerheden, steget med 156%. De mange nye hjemmearbejdspladser under pandemien, sammenholdt med det faktum, at vi i Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, har givetvis medvirket til denne voldsomme stigning.

Cyberkriminalitet og narkohandel

Ser man på verdensplan, er omsætningen indenfor cyberkriminalitet større end den samlede omsætning indenfor narkohandel. Med den stigning, der sker indenfor cyberkriminalitet, er det kun et spørgsmål om tid, hvornår hackerne slår til overfor din virksomhed.

Internetforbindelsen er livsnerven i stort set alle virksomheder. Medarbejderne har travlt med at gå på nettet via deres mobiltelefoner. Går nettet ned i forbindelse med et hackerangreb, er der pludselig ikke længere adgang til kunder og leverandører.

Medarbejdernes adfærd

Eftersom 9 ud af 10 hackerangreb sker ved, at vi ”klikker” på noget, vi ikke skulle have ”klikket” på, er medarbejdernes adfærd og forståelse for nødvendigheden af it-sikkerhed helt afgørende: Specielt fordi 73% af os bruger vores arbejdscomputer/mobil til private ærinder.

Ifølge Rådet for Digital Sikkerhed starter 90% af alle vellykkede hackerangreb med et såkaldt phising angreb. Det betyder, at hackeren sender en mail til eksempelvis en medarbejder, hvor han udgiver sig for at være en anden end den han reelt er, og hvor han beder medarbejderen udføre en given handling. Skepsis overfor mails er desværre blevet en nødvendighed i dag.

Niels Bredkjær fra Sikker-IT sender dig godt fra start med 6 gode råd:

  • Sørg for at programmer og operativsystemer til enhver tid er opdateret
  • Brug af god og anerkendt antivirus til virksomhedens computere
  • Sikring af netværket ved brug af kvalificerede adgangskoder
  • Brug af stærke adgangskoder og regelmæssig udskiftning af disse
  • Regelmæssig sikkerhedskopier, opbevaring af disse og kontrol af genindlæsning er mulig
  • Formulér retningslinjer for god it-adfærd blandt medarbejdere.

Pulje for digital sikkerhed

En analyse fra Erhvervsstyrelsen viser, at 1 ud af 4 danske SMV’er mangler at implementere de mest essentielle IT-sikkerhedstiltag, som er opdatering af styresystemer og backup af data.

Derfor genåbner smv:digital puljen for digital sikkerhed. Danske SMV’er får mulighed for at få op til 50.000 kr. i støtte til at beskytte virksomheden mod digitale trusler, eller til at anvende data mere ansvarligt.

Læs mere og ansøg puljen hos smv:digital

Forfatter: Niels Bredkjær – Sikker-IT – https://sikker-it.dk/

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.