Udgivet d. 1. september 2020

Port

Siden 2016 har ‘Øje for lidt mer’ været firmaets motto og grundtanken i al rådgivning hos ingeniørvirksomheden Danakon a/s. Det handler ifølge direktør Peter Halkjær (foto) især om at fremme bæredygtige løsninger.

– Vi vil gerne bidrage til at udvikle byggeriet i en bæredygtig retning til gavn for mennesker, miljø og samfund. Det gør vi ved at holde vores løfte til vores kunder og samarbejdspartnere: at vi altid har øje for lidt mer – ikke mindst i forhold til miljøet, fastslår Peter Halkjær. 

Et godt eksempel på bæredygtighed er bofællesskabet Karise Permatopia, der blev udført i 2016-2018. Danakon var med på hele rejsen og bidrog til, at gøre området med 90 boliger selvforsynende med bl.a. el, varme, vand (dog ikke drikkevand) og biogas.

– Projektet i Karise er skabt i tæt samspil med beboerne og er virkelig gennemtænkt i forhold til at få et bæredygtigt samfund med et unikt forsynings- og energisystem. Det har været utroligt spændende at være en del af, siger Peter Halkjær.

Karise
Karise Permatopia, hvor Danakon havde en væsentlig rolle. 

Fra Dragør til Taastrup
Danakon blev grundlagt i 1952 i Dragør af professor C.J. Feilberg og blev i 1972 omdannet til aktieselskabet Danakon – Dansk Anlægs Konsulent – ejet af tre medarbejdere. I de første årtier var firmaet med til at byggemodne store områder på Amager, men op gennem 1970’erne blev det projekterende på en stribe bygge- og anlægsopgaver i Høje-Taastrup, bl.a. City2, Taastrup Have og Taastrupgård. 

I den periode flyttede Danakon til Taastrup Hovedgade, og i 1984 blev Jens Tulinius eneejer. Peter Halkjær blev ansat som leder af konstruktionsafdelingen i 2002 og overtog i 2006 ejerskabet af firmaet, som dengang havde 16 medarbejdere. Danakon er i år flyttet til nyt domicil på Sengeløsevej og har nu 25 medarbejdere – ingeniører, bygningskonstruktører, teknikere og administration.

Medarbejdere
Der er rummelige og attraktive forhold på den nye arbejdsplads på Sengeløsevej; her et kig ind i konstruktionsafdelingen. 

3D er vejen frem
Opgaverne løses fra to afdelinger – Konstruktion og Installation (VVS/el/anlæg) – som er næsten lige store. 

– I firmaet har vi mange opgaver for boligselskaber. Det er mest renoveringer, men også nybyggeri. Blandt andet har vi været med i byggeri af plejecentre i Holbæk og København. I Holbæk var det tilbage i 2014-16. Det var vores første projekt, hvor vi benyttede 3D-tegneprogrammet REVIT og altså lidt af en milepæl.

– REVIT var ret nyt dengang, men nu har vi opbygget god erfaring med programmet. Det går ud på, at du tegner en 3D-model af bygningen. Det giver dig et langt bedre blik for, hvordan installationerne kan udføres, og du undgår konstruktionsmæssige fejl, bemærker Peter Halkjær.

Facader er et speciale
Lige nu er to af de store opgaver i konstruktionsafdelingen en renovering for et almennyttigt boligselskab i Kalundborg, hvor Danakon i samarbejde med Kullegaard Arkitekter har vundet udbuddet om en helhedsplan for tre ældre boligblokke i østbyen, og en større facaderenovering i Aarhus.

Ifølge Peter Halkjær er facaderenovering lidt af et speciale for firmaet, og flere entreprenører vælger næsten pr. automatik Danakon til den type opgaver. 

– Vi er gode til at tænke i baner, hvor entreprenørerne kan præfabrikere facadeelementerne. Det giver en bedre og hurtigere proces samtidig med, at du minimerer risikoen for fejl. Så i den sidste ende er der også bedre økonomi i at arbejde på den måde, påpeger Peter Halkjær. 

medarbejder
Rundt i kontorerne er placeret akustikplader med udsmykning; her er det hos Jens Schaufuss, som har valgt motiver matchende til hans interesse for at surfe.

Fokus på energi
Installationsafdelingen har gang i to større sager i Avedøre Stationsby. Begge udspringer af, at Danakon har lavet en energihandlingsplan for et boligselskab, hvor strategien er at nedbringe forbruget af energi og ressourcer i de ca. 2.000 boliger.

I den ene sag ændres fjernvarmeanlægget fra et-strenget til to-strenget, hvor varmen fra vandet udnyttes bedre. Den anden opgave er at renovere køkkener og udskifte installationer dér. 

Det hidtil største projekt
Det hidtil største projekt i Danakons historie blev afsluttet i 2019, nemlig en helhedsrenovering af 1.235 lejligheder i Stadionkvarteret i Glostrup med en samlet entreprisesum på 1 milliard kroner. 

– Under normale omstændigheder kunne jeg ikke drømme om at byde ind på et så stort projekt. Vi kom med på et afbud, efter at projektet var gået i gang. Det var en meget kompleks opgave, bl.a. med at fjerne miljøfarlige stoffer som PCB, bly, asbest og kviksølv og gennemgribende ændringer af konstruktionerne.

– Vi indgik i projektledelsen og fik bagefter stor anerkendelse for vores arbejde. Jeg er stadig meget stolt over, at vi kunne løse en så stor opgave, hvor vi både var rådgiver og ansvarlig for at få udført flere installationsopgaver, bl.a. ny ventilation. 

Glostrup Stadion
Stadionkvarteret i Glostrup er opført i 1955-66 og blev gennemgribende renoveret i 2016-18.

Det sunde indeklima
Netop ventilation og sundt indeklima er noget af det, der trender i øjeblikket, ifølge Peter Halkjær. Især i ældre bygninger kan indeklimaet være udfordret, fordi bygningerne er dårligt isolerede. Hvis der så heller ikke bliver luftet ordentligt ud, kommer der fugt og risiko for skimmelsvamp. Løsningen er ventilation og varmegenvinding, selv om det kan være vanskeligt at etablere i ældre ejendomme. 

Energirenovering er et andet kerneområde for Danakon – og en disciplin, der ifølge Peter Halkjær vil blive efterspurgt, hvis samfundet skal nedbringe energiforbruget og nå klimamålene. På lokalt plan har firmaet energimærket Høje-Taastrup Kommunes ejendomme, så deres energimæssige tilstand er solidt beskrevet. 

Vil helst være totalrådgiver
Danakon får typisk sine opgaver gennem rådgiverudbud, hvor de samarbejder med arkitekter om totalrådgivning.

– Vi har gode faste relationer med flere arkitektfirmaer, men arbejder også hele tiden på at skabe nye relationer, siger Peter Halkjær.

– I nogle tilfælde er vi selv totalrådgiver. I 2016-18 var vi totalrådgiver på tag- og facaderenovering plus miljøsanering på 1.063 ungdomsboliger i Morbærhaven, Albertslund. Det primære formål var at udvikle Morbærhaven til et energieffektivt byggeri, men det blev også et miljøprojekt, fordi der blev fundet det giftige stof PCB i fugerne. En af grundene til, at vi blev valgt som totalrådgiver var, at vi i høj grad inddrog beboerne med møder og aviser om projektet, og at vi leverede gode tekniske løsninger. 

– Vi vil helst være totalrådgiver og dermed arbejde for bygherren og have den direkte, så vi kan sikre ham det bedste produkt. I Morbærhaven holdt vi os inden for budgettet og kunne tilmed aflevere projektet før tid, bemærker Peter Halkjær. 

medarbejder
Jacob Wibroe fra VVS-afdelingen i de nye kontorer.

Tager egen medicin og flytter til nyt domicil
I begyndelsen af 2020 flyttede Danakon fra Taastrup Hovedgade til Sengeløsevej 4, hvor firmaet har lejet den ene fløj af en tidligere landbrugsejendom. 

– Vi havde skam plads nok i Taastrup, men ejendommen var utidssvarende, og så var indeklimaet ringe. Det dur jo ikke, når vi selv rådgiver om og betragter os som eksperter i at skaffe godt indeklima, lyder det fra Peter Halkjær.

Ejendommen stod tom, og inden Danakon rykkede ind, sørgede firmaet selv for at sikre indeklimaet ved at installere et ventilationsanlæg. Ikke nogen simpel opgave i en ældre ejendom, men det er lykkedes på en æstetisk fin måde.

– Jeg går meget op i, at det skal være en rar arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Så for mig er det et mindstekrav, at indeklima og akustik er i orden. Begge dele har vi nu sikret ved hjælp af ventilation og nogle akustikplader, der samtidig fungerer som udsmykning. Vi har taget egen medicin, og jeg kan forsikre vores kunder, at det virker, fastslår Peter Halkjær. 

PH og Karise
Peter Halkjær med en af de akustikplader, der også fungerer som udsmykning. Her er de en af de første skitser til Karise Permatopia.

En social arbejdsplads
Det betyder også meget for chefen at kunne hjælpe unge i gang; det ser han næsten som en pligt, når man er virksomhedsleder. Gennem årene har han taget mange mange i virksomhedspraktik, og ofte er det endt med en fastansættelse. Seneste eksempel er konstruktionsingeniør Ahmad Fendy, som kom i praktik i november – fire måneder senere var han fastansat.

– Flere af medarbejderne har været her i mange år, og det er jeg taknemmelig over. Hvert år har vi et arrangement, hvor medarbejdernes familier er inviteret med. Dog ikke i år pga. Corona. Vi er ikke noget stort firma, men vi er veldrevent, og vi kan tjene penge med den størrelse, vi har. Jeg har ingen drøm om, at Danakon skal være meget større. Jeg vil hellere kende mine medarbejdere og vide, hvad de laver i deres fritid. Sådan en virksomhed er jeg stolt over at stå i spidsen for. 

Kunst
For et par år siden fik Peter Halkjær den fynske kunstner Camilla Albers til at skabe dette værk, der illustrerer Danakons virke. 

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.