Udgivet d. 31. december 2019

Chrborg
Umiddelbart skulle man tro, at al snak om disruption går uden om et flyttefirma. Flytning er vel stadig en fysisk ting, som ikke kan digitaliseres eller på anden måde forstyrres af den teknologiske udvikling? Langt hen ad vejen er det da også sådan. På nogle punkter har digitaliseringen dog disruptet branchen, fortæller Søren Arensberg, indehaver af DVD FLYT i Taastrup.

– Vi flytter ikke så mange arkiver mere, fordi firmaerne har digitaliseret dem og afskaffet papirerne. Men det er dog ikke alle, der er nået så langt endnu. Vi har lige flyttet 4.000 hyldemeter, altså 4 kilometer hylder fyldt med papirer, for Rigshospitalet. 

Længere mellem de tunge klaverer
Også på et andet punkt er digitalisering gået ud over forretningen; der bliver ikke flyttet så mange klaverer mere, fordi folk i dag bruger digitale instrumenter.

– Før var det ikke unormalt, at vi på en dag skulle flytte 14-15 klaverer og flygler for Musikkonservatoriet, musikforretninger og private kunder, siger Søren Arensberg.

søren
Søren Arensberg er indehaver af DVD FLYT. Firmaet havde 25 års jubilæum i 2019, men der var så travlt, at det blev glemt…

Firmanavnet skulle passe til forkortelsen
DVD FLYT er etableret for 25 år siden af Søren Arensberg. Dengang var navnet et andet. Navnet fulgte med, da han overtog et andet firma.

– Ejeren af det firma havde købt en DVD-afspiller, og han syntes, at ordet DVD lød så godt, at det skulle hans firma også hedde. Og så fandt han på et navn, som forkortelsen passede til: Dansk Vare Distribution, fortæller Henning Brendstrup, som var ansat i det daværende firma og stadig arbejder hos DVD FLYT.

Kunde har møbler opmagasineret i over 20 år
Firmaet har ti ansatte og otte biler. Siden starten i Glostrup havde det i en periode adresse på Snedkervej i Taastrup, inden det i 2013 kom til Hørskætten. Her er der ca. 1.400 kvadratmeter lagerplads med 8 meter til loftet.

lager
Pladsen er godt udnyttet på det 1.400 kvm. store lager, hvor Niels Borgstrøm står. Lidt er lejet ud, men det meste bruges til opbevaring for kunderne.

Pladsen er godt udnyttet, dels af kunder som lejer plads til at opbevare møbler og andet habengut, ja selv en bil, en motorcykel og en mindre lystyacht er under tag. Foruden alle de møbelcontainere, som DVD FLYT opbevarer, mens kunden får istandsat sin bolig eller venter på, at den nye bolig bliver klar til indflytning.

– Det kan også være en kunde, som skal være i udlandet i en længere periode. Vi har faktisk opbevaret indbo for en mand i mere end 20 år, fordi han er udstationeret i Norge, men han betaler troligt, fortæller Niels Borgstrøm.

mc
En motorcykel og en mindre lystyacht er blandt de værdier, som DVD FLYT opbevarer for sine kunder.

Besigtigelse før pris
Han og Søren Arensberg deles om kundekontakterne. På den måde har hver kunde altid en fast kontaktperson i firmaet.

– Det er netop på dialogen med kunden, at vi adskiller os fra konkurrenterne, forklarer Søren Arensberg. Hvor andre måske bare stikker en pris ud, når en kunde ringer for at høre, hvad en flytning koster, så kører vi altid ud og besigtiger hver opgave, før vi giver en pris. Vi vil gerne lige se, hvordan adgangsforholdene er, og hvor mange ting der skal flyttes. Så kan vi stå inde for prisen, og hverken kunden eller vi får ubehagelige overraskelser.

Danskere flytter syv gange
– Vi forsøger at leve af, at vores kunder anbefaler os til deres venner og bekendte. Ifølge Danmarks Statistik flytter danskere cirka hvert syvende år. Vi kan også se i vores kartotek, at vi har kunder, som vi har flyttet for fem gange. Giver du folk en god behandling, skaber du tillid, og så kommer kunden igen, bemærker Søren Arensberg.

– Vi er specialister i erhvervsflytninger og har mange faste erhvervskunder. SAS har brugt os flere gange, når de har flyttet hovedsæde, og for nylig kørte vi med nye møbler til SAS-loungen ude i lufthavnen. Furesø Kommune, JP/Politikens Hus og Global Connect er andre faste kunder. To tredjedele af vores omsætning ligger på erhverv, oplyser Niels Borgstrøm.

biler
Niels Borgstrøm med et par af vognparkens otte biler.

Det er for nemt at komme i gang
Konkurrencen i branchen kører næsten udelukkende på prisen, og det er kun blevet endnu mere udtalt de seneste år. Ifølge Søren Arensberg og Niels Borgstrøm skyldes det, at det er alt for nemt at etablere sig som flyttefirma.

– Det var det også, da jeg selv startede. Jeg købte en bil og begyndte med møbeltransport, og så udviklede sig ellers derefter. Op til finanskrisen havde jeg 20 mand ansat, men bum, så kom krisen. Og når der er stor arbejdsløshed, så er der sjovt nok også pludselig mange, der slår sig op som flyttefolk, uden at de nødvendigvis har papir på det. Sort arbejde har altid været et problem, og er det stadig i vores branche, siger Søren Arensberg.

Næstformand i brancheforening
Han håber, at et EU-direktiv fra 1. juli 2019 kan dæmme op for det. Ifølge dette varevognsdirektiv skal flyttefirmaer registreres, og medarbejderne skal være faguddannet.

– Den er vi helt med på, siger Niels Borgstrøm. Det er også derfor, at vi er medlem af Dansk Møbeltransport Forening, hvor jeg selv er næstformand. Vi arbejder for, at overenskomsterne overholdes, og at flest mulige af vores kolleger melder sig ind. Vi har knap 80 medlemmer, men det er kun en brøkdel af de flyttefirmaer, der findes i dag.

Medlemskabet er i øvrigt også en sikring for kunderne, da medlemmerne skal have en forsikring, der dækker skader på kundernes indbo under flytning – op til 2 millioner kroner pr. læs.

niels og søren
Søren Arensberg (forrest) og Niels Borgstrøm står for kundekontakten i DVD FLYT.

Et lavtlønsområde
Mens mange gerne vil have eget flyttefirma, er det vanskeligere at tiltrække nye medarbejdere.

– Det gælder hele transportbranchen, siger Søren Arensberg. Vi må konstatere, at vi er et lavtlønsområde, for folk vil ikke betale for at få flyttet. Men gudskelov er der altid nogle folk, som ikke passer ind i andre kasser, og så kommer de her hos os, for her kan de begå sig. De falder hurtigt til og synes godt om arbejdet. Men det er også et sindssygt afvekslende job; der sker noget nyt hver dag.

Vi vil gerne det specielle
DVD FLYT har mange specialopgaver. Firmaet har stor erfaring med at transportere større it-udstyr, blandt andet for Global Connect.

– Vi vil gerne det specielle. Og vi kan, fordi flyttebranchen har særlige arbejdsmiljøregler. Andre må jo højst løfte 11 kg, men vi har ingen øvre grænse. Selvfølgelig skal vi beskytte vores medarbejdere, og vi har da også særligt værktøj, vi kan bruge. Men tunge løft kan vi ikke undgå. 

Søren Arensberg tilføjer, at DVD FLYT’s medarbejdere er dygtige og erfarne. Det borger for kvalitet, når ting skal flyttes. Henning Brendstrup er med sine 40 år som flyttemand den mest erfarne. Han betegner sig selv som tungløfter, som har slæbt klaverer op og ned fra 4. sal og været med til at flytte computere, dengang de var rigtigt store – og tunge!

henning
En ægte tungløfter: Henning Brendstrup har 40 års erfaring som flyttemand og fulgte med, da Søren Arensberg overtog DVD FLYT.

De mest specielle opgaver
På spørgsmålet, hvad der har været de mest spændende eller udfordrende opgaver, nævner Søren Arensberg to:

– En privatkunde havde en flere meter høj, kostbar figur af Georg Brandes stående i baghaven og skulle have den med til deres nye hus. Først fik vi den ud fra det gamle sted med en bobcat. Og på den nye adresse måtte vi løfte den med en kran ind over to hustage og ned i haven.

– På Politigården i København indrettede de for nogle år siden en mindestue for betjente omkommet i tjeneste. Der havde kunstnere valgt at udsmykke væggene med store marmorplader, som vi bar ind og hjalp ham med at få fastgjort.

– Det er netop på grund af disse specielle opgaver, at folk kan lide at arbejde her, bemærker Søren Arensberg.

Dyreste last og dyreste uheld
Når vi nu er ved de specielle opgaver, er det oplagt også at høre, hvad der har været den mest kostbare transport, som DVD FLYT har udført. Det er hverken dyre skulpturer eller smykker, men it-udstyr forsikret for knap 30 millioner kroner, som blev flyttet for Københavns Kommune.

Det dyreste uheld i firmaets historie er også sket med it-udstyr: En helt ny it-rack til 4,8 mio. kr. væltede og blev beskadiget, da den skulle køres ind i flyttebilen.

– Den smadrede ikke, men det blev beskadiget nok til, at den måtte kasseres. Heldet var, at anlægget var helt nyt, så der lå ingen data på det. Det kan jo være katastrofalt, hvis al data går tabt af den grund. I dag bliver it-udstyr heller ikke flyttet, uden at alt indhold først er blevet kopieret og sikret, så data ikke går tabt under en flytning, fortæller Søren Arensberg.

Ind med håndkraft, ud med kran
Den seneste specialopgave blev klaret lige før jul. Københavns Guldsmedelaug skulle have en 1.470 kg tung glasmontre flyttet ind på Christiansborg og senere ud igen.

– Vi var ni mand, som bar den op ad trapperne, da den skulle ind. Da den skulle ud igen, kunne vi heldigvis gøre det med en kran, fortæller Søren Arensberg.

chrborg2
DVD FLYT på speciel mission på Christiansborg lige før jul. En 1.470 kg glasmontre er løftet ud med kran, så DVD FLYT kan køre den hjem på lageret i Taastrup. Da den skulle ind på borgen, blev den båret op ad trappen af ni flyttefolk.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.