Udgivet d. 31. juli 2018

Det varer ikke længe, før Ri Statsaut. Revisorer kan fejre 100 års jubilæum som revisionsvirksomhed. Firmaet blev tilbage i 1920 oprettet af Arbejdernes Landsbank som Arbejdernes Bogføringsvirksomhed med det formål at hjælpe foreningsledere med at føre regnskab.

Nu, knap 100 år senere, er navnet ændret til Ri, og hovedkontoret er flyttet fra centrum af København til Skagensvej i Høje Taastrup, hvor firmaet i 1992 byggede sit nye domicil; efter fem års ”mellemlanding” i Albertslund.

Høje Taastrup blev den nye base som følge af en god infrastruktur og spændende erhvervsudvikling. I øvrigt har Ri senere solgt ejendommen til Autobranchen DK, som også har til huse samme sted.

Blomstrede op med kooperativerne
Ri oplevede en stor opblomstring i 1930’erne, da kooperativer ejet af fagbevægelsen og dens medlemmer begyndte at skyde op. Fagforbund som murernes, blikkenslagernes og malersvendene dannede deres egne virksomheder for at få gang i den livsnødvendige beskæftigelse for deres medlemmer.

En del af kooperativerne er fortid nu, men fagforbundene er i stor stil forblevet kunder hos Ri.

– Generelt har vi en rigtig god position i foreningsdanmark, siger John Linnemann, en af de fem partnere, som udgør ledelsen i Ri. Det gælder ikke blot fagforeninger som HK og Dansk Metal, men også LO, arbejdsløshedskasser, almene boligforeninger, andels- og grundejerforeninger af alle typer og foreninger i øvrigt.

– Vi kan godt kalde os førende inden for dette segment, bemærker John Linnemann.

JL
Ri arbejder med kunder som LO, HK, 3F, Dansk Metal, Finansforbundet, Akademikernes A-Kasse og mange andre fonde, foreninger og fagforbund, oplyser partner John Linnemann, som har boet i Høje Taastrup i mange år.

Attraktiv kundebase
Det er således en ganske omfattende portefølje, som Ri sidder med. Den har da også påkaldt sig interesse fra andre dele af revisionsbranchen – som hver gang har fået deres henvendelser om fusion venligt afvist.

– Vi vil hellere være en selvstændighed virksomhed med fokus på den særlige type kunder, vi i dag betjener, frem for at være en afdeling hos en af de andre revisionsvirksomheder i Danmark. Det gør, at vi kan ansætte medarbejdere, som er indstillet på lige præcis den type kunder. Vi har en høj anciennitet blandt vores kolleger, hvilket kunderne også sætter pris på og drager nytte af, siger John Linnemann.

– Og så er vi øvrigt Danmarks eneste revisionsfirma med overenskomst for samtlige medarbejdere, tilføjer han.

Det sker da også, at Ri må afgive medarbejdere. Som regel er det ikke til andre revisionsfirmaer, men til kunderne, som helst vil rekruttere controllere, regnskabschefer m.fl., som allerede kan historikken med forretningen.

Kræver brede kompetencer
John Linnemann: – For mit eget vedkommende, som specialist i skat og moms, er det spændende at arbejde med foreninger og fonde, fordi de rammer, som vi skal arbejde inden for, er forskellig alt efter foreningens eller fondens formål. På den måde giver det mig mulighed for at bruge min viden mere alsidigt, end hvis jeg udelukkende arbejdede med virksomheder under årsregnskabsloven.

– Foreninger er ikke underlagt bestemmelser for deres regnskab, selv om de fleste i dag bruger årsregnskabsloven som afsæt, og mange også skriver ind i deres vedtægter, at regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, bemærker John Linnemann.

Med på Folkemødet for første gang
Ri vil gerne levere kunderne mere end tal og regnskabsmæssig rådgivning. Således var firmaet i år – ledet af marketing- og kommunikationschef Mia Eton-McKinsey – aktive på Folkemødet.

– Det er oplagt, at Ri er synlige på Bornholm i de dage, fordi mange af vores kunder er tilstede og vi har en helt unik indsigt i foreninger og fonde, som også tilfører andre deltagere værdi, siger Mia Eton-McKinsey. I forbindelse med vores reception var vi så privilegerede at få Helle Thorning-Schmidt til at tale om, hvordan en organisation som Save The Children sikrer at gebærde sig rettidigt og med ordentlighed, når offentlige midler er med til at finansiere et virke. Det er ofte en fællesnævner for vores kundesegment.

HTS 1
Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt var oplægsholder til den reception, som Ri holdt på Folkemødet i juni.

HTS 2

Mia Eton-McKinsey supplerer: – At være revisor og rådgiver handler også om at møde kunderne på en anden scene end blot i konferencelokalerne og på bestyrelsesmøderne. Du skal som rådgiver kende alle sider af dine kunder og deres DNA. Du skal vide, hvorfor de er sat i verden, og din indsigt skal være dyb, nuanceret og mangfoldig. Vi kan fornemme, hvad der er trenden i vores kunders verden og tale med dem om det på en anden facon, fordi tiden og tonen er til det. Vi prøver at fange ind, hvad der optager både i dag og i fremtiden. Og dermed er vi en rettidig rådgiver. Det gør vi både ved at invitere med til vores egne arrangementer og ved selv at deltage i vores kunders arrangementer under Folkemødet. Det er en værdifuld investering og læring, som vi ruller ud i vores daglige arbejde og samarbejde til fordel for os alle sammen.

Vi er en netværksvirksomhed
Til hverdag gør Ri også en indsats for, at kunderne kan netværke med hinanden. Boligforeninger, a-kasser og faglige forbund har hver deres netværk i Ri-regi, hvor de kan udveksle erfaringer. Det begyndte for tre år siden og er nu konsolideret med to-tre møder om året i hver afdeling. I dette efterår bliver der ligeledes suppleret med kortere gå-hjem og morgenmøder for medarbejdere hos Ri-kunder og tilsvarende foreninger.

– I vores verden og daglige virke i 2018 har GDPR fyldt rigtig meget og vil gøre det resten af året. Vores kunder behandler betydelige mængder af data og ofte personfølsomme oplysninger om deres medlemmer og er derfor meget berørt af de nye EU-dataregler. Det betyder også, at vi i 2017 ansatte flere nye medarbejdere til udelukkende at servicere vores kunder på it-området. Vi oplever også en intensiveret generel travlhed, så vi kommer i 2. halvår 2018 til at ansætte flere revisorer og trainees, som vi glæder os til at byde velkommen, siger Mia Eton-McKinsey.

Ejet af medarbejderne
Ri er ejet af medarbejderne og partnerne. De fem revisorer i partnerkredsen ejer hver 14 procent af aktierne, mens de øvrige medarbejdere via en investeringsforening ejer 30 pct.

– Det er en utraditionel ejerform i vores branche. Frem til 1994 var vi ejet af kunderne, men en lovændring betød, at 70 pct. af kapitalen skulle ejes af udførende revisor. Vi måtte tænke nyt og endte derfor med denne konstruktion, der kan minde om kooperativerne, fortæller John Linnemann.

I øvrigt er ejerkredsen ved at blive udvidet, blandt andet med en statsautoriseret revisor, der potentielt kan indtræde i partnerkredsen. Tilvækst af kunder og nye netværksaktiviteter kræver flere kræfter. Desuden skal der bruges en energi og tid på at planlægge 100 års jubilæet i 2020. Et jubilæum Ri er stolte af og glæder sig til at fejre med kunder, samarbejdspartnere og nye samt gamle kolleger.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.