Udgivet d. 30. november 2020

Jesper og Jesper

Jesper Strube (t.v. på foto) var bare 27 år, da han i 1999 besluttede at blive selvstændig VVS’er. Lysten til at prøve sig selv af var stor, og forsøget er gået ganske godt, må man sige. Nu, næsten 22 år senere, står han i spidsen for Strube VVS med 24 medarbejdere.

– Væksten er foregået meget jævnt gennem årene frem til 2016. På det tidspunkt overtog vi et andet firma i Albertslund og blev dobbelt så store med knap 20 medarbejdere, fortæller Jesper Strube, som undervejs også har scoret fire gazellepriser.

Travlt med forsikringsopgaver
– Opkøbet af det andet firma skyldtes, at de primært arbejdede med forsikringssager. I forvejen var jeg selv og Jesper Sjøberg uddannede håndværkstaksatorer, og med opkøbet kunne vi etablere en afdeling til at tage sig af forsikringssager fra start til slut. Flere af forsikringsselskaberne benytter os over det meste af Sjælland, hvor vi gerne har op til ti opgaver om dagen. 

Den primære opgave er at vurdere forsikringsskader på huse og andre ejendomme, men i mange tilfælde vælger ejeren så også at lade Strube VVS udføre arbejdet, hvis det drejer sig om VVS-arbejde. Så i den forstand er det også lidt af en døråbner være taksator for forsikringsselskaberne.

zinktag
For nylig har Strube VVS afsluttet en stor sag i Rungsted, hvor en villa fik nyt zinktag med stående false. Firmaet udfører også tage i skifer. 

Travlt med at forny varmekilder
Ellers udfører firmaet ganske almindelige vvs-opgaver, men også blikkenslagerarbejde som tagrender, inddækninger og tage.

På vvs-fronten er det især på energiområdet, at tingene rykker sig lige nu. Olie- og gasfyr bliver i stor stil skiftet ud med varmepumper eller fjernvarme, hvor det er muligt. Renovering af badeværelser og køkkener er der også meget af for tiden.

VVS-montør
VVS-montør Dennis Novotni på opgave for Strube VVS.

Positivt ramt af corona
– Vi mærker tydeligt, at mange folk er mere hjemme i disse corona-tider og sætter en masse i gang med renoveringer og ombygninger. Vi er positivt ramt af corona, kan man sige. Det største problem for os er at skaffe mandskab til opgaverne. Lige nu søger vi tre mand.

– Måske bliver jeg ikke populær på at sige, men frigivelsen af feriepenge har næsten skabt for meget efterspørgsel på én gang. Det er i hvert fald sådan, at vi oplever det her hos os.

Blikkenslager
Blikkenslager Lars Larsen i gang på blikkenslagerværkstedet hos Strube VVS.

Tager ansvar for at lære unge op 
Mens det går trægt med at rekruttere svende, oplever Jesper Strube, at det er blevet lidt nemmere at få lærlinge.

– Normalt har vi fire lærlinge, og lige nu er der fem. Det har før været svært at få lærlinge, men det er som om, at der er kommet mere positivt fokus på håndværksfagene, så alle ikke absolut skal gå den gymnasiale vej. Vi får flere henvendelser om lærepladser nu end i de foregående år.

Jesper Strube finder det spændende at arbejde med de unge og bruger selv en del tid og energi på det. Ikke bare med firmaets lærlinge, men også i LøkkeFondens og Høje-Taastrup Kommunes LifeSkills LINIE 10-projekt. Her er han en af de lokale erhvervsmentorer, som skal motivere elever fra 10. klasse til at tage en uddannelse efter folkeskolen. En af eleverne fra sidste skoleår – Andreas Long – er nu ansat på lærling i firmaet og er ifølge mester en rigtig solstrålehistorie.

(Klik på foto og se en kort YouTube-video med lærlingen Andreas) 
Andreas og Jesper

Kommunen må godt skæve til os
Mens en række lokale erhvervsfolk således rækker kommunen en hjælpende hånd i LINIE 10-projektet, mener Jesper Strube, at hjælpsomheden er knap så udtalt den modsatte vej, når det gælder udbud af kommunale opgaver og rammeaftaler.

– Jeg er helt med på, at kommunen ikke bare kan udbyde sine opgaver til virksomheder inden for kommunegrænsen, men det sociale ansvar, og at en del virksomheder hjælper med at løfte en opgave med udfordrede unge, kunne måske godt indgå i afvejningen, når kommunen vælger leverandører. Jeg siger ikke, at vi bare skal have det hele hældt ned i turbanen, men jeg synes, at kommunen godt kan tillade sig at skæve lidt til, hvem der gør hvad. 

Jesper Strube
Jesper Strube vil gerne se, at kommunen ofrer større opmærksom på virksomheder, der gør en lokal indsats.

Hjem til Fløng
Jesper Strube var selv lærling som VVS-montør i Ballerup. Han stammer fra Fløng, og da han forlod firmaet i Ballerup for at starte egen virksomhed, skete det på Industrivej i Hedehusene. To år senere flyttede firmaet til Truelsvej i Hedehusene.

I 2005 flyttede Strube VVS ind på sin nuværende adresse på Akacievej i Fløng. Her lå der tidligere et vaskeri i en 800-900 kvm stor ejendom, hvoraf en del af udlejet til et ingeniørfirma og en skiltevirksomhed. 

På kontoret beskæftiger Strube VVS seks medarbejdere. Der er også plads til lager og et blikkenslagerværksted.

Kontor
Kontoret er bemandet med (bagest) Carsten Helleskov, Jesper Strube, Henrik Jensen og (forrest) Christina Sjøberg, Tanja Baltzer Strube og Jesper Sjøberg.

Kunderne er i lokalområdet
Kunderne er typisk private og mindre virksomheder foruden boligselskaber og ejerforeninger på serviceaftaler. De fleste ligger i lokalområdet inklusive Roskilde. 

– Nu har vi været her i 22 år, så vi er efterhånden godt kendte. Vi får en del nye kunder, fordi andre anbefaler os. Og så prøver vi at optimere brugen af Google Adwords, så vi dukker op, når folk går på nettet for at finde en vvs’er. 

Bil

Fortsat afdæmpet vækst
Hvis Jesper Strube skal give et bud på, hvordan hans virksomhed ser om fem år, så ligner den nok Strube VVS anno 2020.

– Det er jo ikke til at vide, hvad der sker med den teknologiske udvbikling; om vi får nye metoder til at løse opgaverne på. Vi er begyndt at bruge droner, hvis vi skal besigtige taget på en etageejendom, og det har været en kæmpe gevinst.

– Hvis du spørger om vækst, tænker jeg, at vi fortsætter med at vokse stille og roligt. Jeg har intet ønske om at skulle være meget større. Ambitionen er at levere et godt håndværk, som nu, i kraft af alle vores dygtige medarbejdere, fastslår Jesper Strube. 

Mandskab

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.