Udgivet d. 27. november 2019

Valgkampen frem mod næste kommunalvalg blev skudt i gang næsten to år før valgdatoen – 16. november 2021 – da borgmester Michael Ziegler (C) og borgmesterkandidat Peter Faarbæk (A) onsdag eftermiddag mødtes til en duel på Bollinis i Hedehusene.

Midtvejsduellen signalerede, at vi nu er midt mellem det forrige og det næste kommunalvalg og var derfor en god anledning til at gøre status over valgperiodens to første år og se frem mod de to næste.

Mødet var arrangeret af Erhvervsforum og Hedehusene Erhvervsforening og drejede sig derfor primært om emner i relation til erhvervslivet: Uddannelse samt erhvervs- og vækststrategi.

Sociale klausuler skiller
Redaktør Peter Erlitz, Lokalavisen Taastrup, sørgede for at holde de to duellanter, deres sekundanter og tilhørerne inden for emnerne. Voldsomme stridspunkter var der ikke; mest markant var forskellen i deres holdning til sociale klausuler, der pålægger virksomheder at have et vist antal lærlinge for at kunne byde på opgaver.

Som sekundant for Michael Ziegler belyste Jørgen Lennert Christensen, adm. direktør for Acrimo i Fløng, hvordan han som virksomhedsleder følte sig godt betjent af den kommunale erhvervsservice efter en første indledende kontakt fra Jobcentret.

Peter Faarbæk havde Søren Grøn, formand for 3F Høje-Taastrup, som sekundant. Trods 10.000 nye arbejdspladser i kommunen i perioden 2010-18 kunne han fortælle, at den lokale 3F har 210 ledige medlemmer, heraf 90 i alderen 50-59 år. 

oversigt
Tilhørerne bød flittigt ind med spørgsmål og kommentarer til panelet ved onsdagens midtvejsduel.

Transportsektoren i fokus
Meget af debatten drejde sig om, hvilke partnerskaber der er mest egnet til at få unge i gang med en erhvervsuddannelse og få ledige i job igen, eksempelvis inden for transportsektoren, der fylder meget lokalt og mangler chauffører. 

Samme sektor kom i fokus igen til allersidst, da Ziegler og Faarbæk blev spurgt om deres syn på klimaforandringerne, og hvad en kommune som Høje-Taastrup kan gøre.

På et byrådsseminar dagen før kom det frem, at netop transportsektoren – og landbruget – er de to eneste erhverv, som endnu ikke har formået at mindske sine klimaaftryk. De to politikere slog fast, at kommunen ikke kan pålægge transportbranchen at blive mere grøn, men begge lagde op til, at kommunen vil gå i dialog med de lokale transportfirmaer om emnet.

Tale- og spørgelysten var så stor, at den planlagte pause blev sprunget over.

Valgmødet blev afsluttet med stegt flæsk og persillesovs.

panelet
Panelet bestod af (fra venstre) Søren Grøn, Peter Faarbæk, Michael Ziegler og Jørgen Lennert Christensen med ordstyrer Peter Erlitz for bordenden.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.