Udgivet d. 6. december 2021

Skattestyrelsen har i 2021 – ud over den almindelige momskontrol – haft et særligt fokus på momsangivelser fra enkeltmandsvirksomheder. Kontrollerne følger i direkte forlængelse af angivelserne og vedrører alene virksomheder, der har angivet, at de skal betale moms.

Den målrettede indsats har medført, at der i 2021 er gennemført godt 800 kontroller af enkeltmandsvirksomheder på tværs af brancher. På baggrund af kontrollerne har Skattestyrelsen sendt regninger til virksomhederne for godt 50 mio. kr.

– I denne målrettede indsats har vi haft en særlig fokus på virksomheder, der har angivet, at de skulle betale moms, men hvor de har angivet for lidt til os. Og samtidigt tager vi hurtigt fat i dem, så både bevidste og ubevidste fejl kan blive stoppet, inden de udvikler sig, siger Johnny Schaadt Hansen, underdirektør i Skattestyrelsen

Intelligent udsøgning der virker

Virksomhederne, der er blevet kontrolleret, er fundet ved løbende udvikling af intelligente udsøgninger, der kombinerer risiko og væsentlighed med data om virksomhedernes evne og vilje til at angive og betale korrekt moms og skat. De intelligente udsøgninger er så præcise, at Skattestyrelsen har ramt plet i over 85 pct. af kontrollerne. I gennemsnit er der sendt regninger for knap 72.000 kr. i de tilfælde, hvor Skattestyrelsen har fundet fejl.  

– Vi har udviklet et nyt digitalt værktøj, der på tværs af brancher og virksomhedernes størrelse finder de virksomheder, hvor der er størst risiko for fejl. Og det værktøj virker. Træfprocenten er høj. Samtidigt kan vi se, at vi i denne målrettede kontrol finder virksomheder, der ikke bliver fundet i andre udsøgninger eller virksomheder, som ikke tidligere har været kontrolleret, forklarer Johnny Schaadt Hansen.

I 85 af sagerne er fejlene så grove, at Skattestyrelsen nu skal vurdere, om der kan gives en bøde, eller om sagen skal sendes videre til politiet, hvor den yderste konsekvens kan være fængselsstraf.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.