Udgivet d. 27. juni 2019

Arbejdet med den nye bydel Høje Taastrup C er i fuld gang. Omlægningen af Blekinge Boulevard skrider frem, og nu er turen kommet til Skåne Boulevard. 

I dag består Skåne Boulevard på strækningen langs City2 af to vejbaner, som hver har to spor. Fremover samles trafikken på den sydlige vejbane, dvs. den længst væk fra City2, hvor der vil være ét spor i hver retning.

Mellem de to vejbaner er der i dag et stort areal med jordvolde, som igennem mange år var reserveret, så der kunne anlægges op til 12 kørebaner, seks hver vej. Reservationen stammede tilbage fra begyndelsen af 1970’erne, hvor man forestillede sig, at Høje Taastrup By som et København 2 skulle huse op mod 80.000 borgere og 80.000 arbejdspladser, og der derfor skulle sikres nem adgang med bil.

Så mange vejbaner er der ikke brug for i dag, og ved at sammenlægge vejbanerne på Skåne Boulevard frigives der plads, så man kan flytte City2’s p-pladser på nordsiden af centret samt INGO-tanken til sydsiden af City2.

– Ved at samle de store boulevarder får vi en masse plads til at skabe en levende og aktiv by, og det går rigtig godt med Høje Taastrup C. Næsten alle byggefelterne er allerede solgt eller reserveret. Det havde end ikke de mest optimistiske turde håbe på ville ske så hurtigt, siger borgmester Michael Ziegler.

Udover sammenlægningen af vejbanerne ændres to lyskryds på Skåne Boulevard ved hhv. Carl Gustavs Gade og Østerby Allé, og der etableres et nyt lyskryds mellem Skåne Boulevard og Hveen Boulevard.

Trafikken kører uhindret
Heldigvis kan trafikken køre i området igennem hele anlægsperioden: Den østgående trafik fastholdes i ét spor på den nuværende sydlige vejbane på Skåne Boulevard. Den vestgående trafik afvikles på den nordlige vejbane (tættest på City 2). Den nordlige vejbane lukkes først, når den nye, sydlige vejbane er klar.

Trafikken ad Carl Gustavs Gade kan køre uhindret i hele anlægsperioden i et spor i hver retning. Ind- og udkørsel fra Carl Gustavs Gade til City2 fastholdes også uhindret.

Også på Hveen Boulevard kan trafikken køre uhindret i to spor i hver retning ligesom i dag.

Forventes klar februar 2020
Sammenlægningen af vejbanerne og etableringen af de tre lyskryds går i gang 10. juli. Der kan forekomme forberedende aktiviteter op til – fx opstilling af skurby. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Munck Havne & Anlæg. Der vil være tale om almindeligt vejarbejde.

Der kan arbejdes på hverdage kl. 7-19. Hvis der bliver brug for det af hensyn til tidsplanen, er der mulighed for at arbejde lørdage i tidsrummet 7-19. Høje-Taastrup Kommunes retningslinjer for støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder skal overholdes.

Den nye Skåne Boulevard forventes klar februar 2020. Herefter går man i gang med forberedelserne til at flytte City2’s p-pladser og INGO-tanken fra nord- til sydsiden af City2.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.