Udgivet d. 2. februar 2017

En ny individuel erhvervsuddannelse, der bl.a. skal styrke de små og mellemstore virksomheders tilstedeværelse på de sociale medier, bliver efter sommerferien en realitet i Taastrup. 
Initiativet udspringer fra InQvation, som er den nyeste virksomhed i Zibra Group. Det bliver også hos InQvation, at det meste af undervisningen skal foregå, i regi af erhvervsskolen NEXT – Uddannelse København. Der bliver plads til 20-22 elever på det første hold. Og erhvervslivet i Høje-Taastrup kan blive en afgørende faktor. Det er nemlig en betingelse for at blive optaget på uddannelsen, at den unge kommer med en aftale om praktikplads.
– Så de virksomheder i Høje-Taastrup, der kan se potentialet i at få de unge uddannet i at producere indhold til de sociale medier, og som kan se deres egen virksomhed bruge de digitale muligheder til at udvikle sin forretning, skal bare se at kontakte os. Vi har masser af dygtige unge, som gerne vil i gang med at uddanne sig, men som mangler en aftale om praktikplads, siger Birger Hauge, Opportunity Manager hos Zibra Group.

Birger Hauge 
Birger Hauge fra Zibra Group.

Placeres i nyt center i Taastrup
Der er tale om en individuel erhvervsuddannelse, der begynder med seks måneders grundforløb hos NEXTs afdeling på Nørrebro. Derefter er det meningen, at det nye mediehold skal flytte til Zibra Groups kommende InQvation Center Taastrup. Her vil de få en målrettet undervisning i bl.a. at producere tekster, lyd, billeder og film til sociale medier. I praktikforløbene skal de ud i virksomhederne og bruge deres kompetencer i praksis.

InQvation intro

Ny uddannelse med kendte fag
– Det er en ny uddannelse, men den er sat sammen af fag, som vi allerede udbyder. Derfor har vi fået den på plads så hurtigt, fortæller Rasmus Frimodt, uddannelseschef på NEXT. Vi tager nogle elementer fra de uddannelser, vi har i forvejen, eksempelvis film/tv-produktionstekniker, webintegrator og fotograf. Vi har sammen med InQvation sat det mål at få 18-22 elever på det første hold efter sommerferien. Derefter vil vi sætte et nyt hold i gang hvert halve år.

Vil virksomhederne være med?
Selv om det er en helt ny og dermed ukendt uddannelse, er Rasmus Frimodt sikker på, at de unge nok skal søge den. Hurdlen er at få fat i nogle virksomheder, som vil tage de unge i praktik og betale elevlønnen, som der i øvrigt er delvist refusion på, når eleverne er på skole.
– Vi vil gerne have fat i virksomheder, der kan se en idé i at få nogle unge med disse kvalifikationer til at løfte kommunikationen på de sociale medier. Det må gerne være mindre firmaer, men det vil også være fedt, hvis en virksomhed vil tage to elever, så eleverne kan støtte hinanden i deres uddannelse. 

En uddannelse til arbejdsmarkedet
Om baggrunden for initiativet siger Birger Hauge: – En ny undersøgelse fra World Economic Forum viser, at Danmark ryger længere ned på listen over lande, der er gode til at gøre de unge klar til arbejdsmarkedet. Nu tager vi udgangspunkt i, hvad virksomheder ønsker af kompetencer hos de unge og så skaber vi en uddannelse ud fra det.  
– Samtidig er 45 procent af de jobs, der findes om fem år, ukendte i dag. Derfor er tiden nok løbet fra de helt firkantede uddannelser til industrisamfundet. I dag skal de unge hurtigt kunne omstille sig. Det vil vi gerne hjælpe dem med samtidig med, at vi giver dem nogle teknologiske færdigheder. 

Miljø

Grib muligheden
– Vi fornemmer også, at mange små virksomheder ikke markedsfører sig på sociale medier, fordi de ikke mestrer de ting, der skal til, og har ikke råd til at ansætte fagfolk til det. I dag skal du jo både have en fotograf, en grafiker, en webmaster, en kameramand og en tekstforfatter for at begå dig. De fem funktioner forener vi i den nye uddannelse, og så får du en medarbejder, der kan få dine gode historier ud over rampen, påpeger Birger Hauge. 

Taastrup er det rette sted
Når InQvation har kæmpet for at få uddannelsen placeret i Taastrup, er det ifølge Birger Hauge blandt andet for at vise, at Høje-Taastrup har en aktiv virksomhedskultur, hvor der skabes mange arbejdspladser.
– For at noget kan gro, skal der være et muldlag med god næring. Vores nye InQvation kommer til at sætte nogle kreative rammer, der ikke er set før. Vi håber og tror, at dette her blot er den første af mange nye uddannelser i Høje-Taastrup, siger Birger Hauge.

Er din virksomhed interesseret i at blive praktikvært for den nye uddannelse, kan du kontakte
Pernille S. Christensen
Projekt- og marketingkoordinator
tlf. 22 51 57 54, e-mail: psc@zibra.dk

Du kan give InQvation og NEXT dine input til, hvad du ønsker af kompetencer hos de unge. Det gør du ved at deltage i en Online-undersøgelse.

InQvation Center Taastrup er et nyt lokalt forankret innovations- og inkubationscenter, der placeres midt i Høje Taastrup. Bag projektet står innovatøren Niels Zibrandtsen. Formålet med InQvation er at skabe rammerne for et højteknologisk udviklingsmiljø, hvor nye unge iværksættere, private virksomheder og offentlige institutioner sammen kan skabe banebrydende innovation. 

NEXT Uddannelse København er landets største udbyder af ungdomsuddannelser med cirka 7.400 årselever og 1.100 medarbejdere fordelt på 14 adresser i Storkøbenhavn. NEXT er resultatet af en fusion den 1. januar 2016 mellem KTS og CPH WEST – to af hovedstadens helt store aktører inden for erhvervs-, gymnasie- og efteruddannelsesområdet. Formålet med fusionen er at opnå den nødvendige uddannelsesvolumen og udviklingskraft, så der kan skabes et bedre og bredere udbud af uddannelser til de unge i Storkøbenhavn.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.