Udgivet d. 24. marts 2021

105 millioner kroner pr. år har regeringen afsat i en ny pulje til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker i mindre, private virksomheder med op til 50 medarbejdere. Puljen indgår i den aftale om ret til seniorpension for nedslidte, som er indgået i Folketinget.

Ordningen træder i kraft inden udgangen af marts og skal gælde i tre år. Tilskud dækker op til 80 procent af de afholdte udgifter og fordeles efter først-til-mølle princippet.

Søger deltagere i Høje-Taastrup
Tiltagene i virksomhederne skal udføres i samarbejde med en af de 23 aktører, som er certificeret til forebygge nedslidning. Heriblandt er WSP (tidligere Orbicon) i Høje Taastrup, og de vil meget gerne i kontakt med lokale SMV’ere, som ser en interesse i at forebygge nedslidning og arbejdsulykker.

– Vi kan i princippet hjælpe alle SMV’er, der ønsker det. Virksomheder inden for håndværk eller transport er oplagte målgrupper, men kontoransatte kan også nedslides af stillesiddende arbejde, siger seniorkonsulent Allan Kofoed fra WSP. 

Vide rammer for indholdet
– Der er for så vidt ganske vide rammer for, hvad der kan indgå i et forebyggelsesprojekt. Vi har selv stor erfaring med arbejdspladsvurderinger (APV), forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker, trivselsanalyser, sundhedsfremme m.m., oplyser Allan Kofoed.

– I denne her sammenhæng samarbejder vi med Precure, som har fysiologisk ekspertise til blandt andet at forebygge nedslidning og modvirke EGA, Ensidigt Gentaget Arbejde. Derfor kan vi både tilbyde en bred pakke, der omfatter alle aspekter inden for nedslidning og arbejdsulykker, eller udforme et projekt, der fx fokuserer på EGA.

Et projekt skal være gennemført inden for 12 måneder.

Pakkeløsning eller fokuseret projekt
En pakkeløsning til en virksomhed med op til 50 medarbejdere kan for eksempel indeholde en traditionel APV for at kortlægge problemet og finde tekniske hjælpemidler til at afhjælpe. I denne løsning indgår også, at projektet evalueres, og WSP søger om støtte fra nedslidningspuljen.

– Vi vurderer, at et projekt i det omfang vil løbe op i cirka 100.000 kr, hvoraf staten så dækker de 80 procent. Projekter ned til ca. 30.000 kr. brutto kan også komme på tale i mindre virksomheder, hvis vi kan sandsynliggøre, at tiltagene vil forbedre arbejdsforholdene, bemærker Allan Kofoed.

WSP dækker ved eventuelt afslag om støtte
Hvis ansøgningen om støtte efterfølgende afvises, påtager WSP sig den økonomiske byrde, og kunden skal således intet betale.

– Vi kan ikke på forhånd love, at vi kan hjælpe alle virksomheder ind i et forløb. Men kontakt os gerne, så vi kan vurdere, om det er realitisk at få dit firma med i ordningen, opfordrer Allan Kofoed.

Allan Kofoed kan kontaktes på telefon 40 789 789 og mail: allan.kofoed@wsp.com

Fakta om puljen

Fra slutningen af marts får små, private virksomheder mulighed for at søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne. Det har et bredt politisk flertal, som står bag aftalen om ret til seniorpension, besluttet.
Puljen er på 105 mio. kroner årligt og udmøntes fra 2021 til 2023. Virksomhederne kan blandt andet søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet eller til at afprøve hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft.
Arbejdstilsynet administrerer puljen, der åbner for ansøgninger i slutningen af marts. Virksomheder med max. 50 ansatte kan søge.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: – Jeg er glad for, at virksomhederne får endnu bedre muligheder for at forebygge nedslidning og ulykker blandt deres medarbejdere. Vi er nu klar med økonomisk hjælp fra politisk side, og jeg håber, at så mange virksomheder som muligt vil gøre brug af puljen. Vi skal sikre gode rammer for et arbejdsliv, som flere kan holde til i mange år. 

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.