Udgivet d. 23. april 2019

FGU-Skolen Øst, som fra 1. august skal erstatte blandt andet produktionsskolerne og VUC’erne i kommunerne Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre, får sit hovedsæde på den nuværende produktionsskole på Rugvænget 7 i Taastrup. Det oplyste direktøren for den nye skole, Søren Elnebo Lau, da Erhvervsforum i dag holdt bestyrelsesmøde på skolen i Taastrup.

FGU står for Forberedende Grunduddannelse og retter sig primært mod unge i alderen 16-25 år, som ikke er kommet i gang med en uddannelse eller et job og har brug for et puf for at komme videre. I udgangspunktet kan de gå på FGU i op til to år.

På landsplan får cirka 20 procent (ca. 4.000 personer) af en årgang hverken studie- eller erhvervskompetence efter Folkeskolen. Nu er målsætningen, at 90 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og resten skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, oplyste Søren Elnebo Lau. 

Op til 150 elever i Taastrup
Der kommer en FGU-skole i hver af de fem kommuner, hvor den på Rugvænget får navnet FGU-Skolen Høje-Taastrup, og hvor Sus Berlick, nuværende afdelingsleder på Produktionsskolen, bliver daglig leder. (På billedet ses Sus Berlick og Søren Elnebo Lau). Det forventes, at skolen i Taastrup vil få 140-150 elever.

FGU-skolerne er statslige, selvejende instutioner, men kommunerne skal betale 65 procent af aktiviteterne.

I Høje-Taastrup Kommune er der ved at blive etableret en Ungeenhed/Ungecenter, der blandt andet skal visitere unge til uddannelsen og være til at formulere en uddannelsesmæssig målsætning for den enkelte. 

FGU-Skolen Øst får 110 medarbejdere, heraf 85 undervisere.

Tre spor med faglige temaer
Grunduddannelsen baserer på tre spor med hver sit retning: Almen, Produktion og Erhverv, hvor et vigtigt element er at kombinere teori med praksis. FGU-Skolen Øst har til at begynde valgt at arbejde med otte faglige temaer:

 • Mad og ernæring
  Omsorg og sundhed
  Kommunikation og medier
  Byg, bolig og anlæg
  Musisk og kunstnerisk produktion
  Handel og kundeservice
  Turisme, kultur og fritid
  Jordbrug, skovbrug og fiskeri

FGU-Skolen Høje-Taastrup vil udbyde alle temaer undtagen de to sidste. 

Nye fag med på skemaet
Udover de faglige temaer omfatter uddannelsen en række traditionelle fag som dansk og matematik, men også nogle nye, hvor Søren Elnebo Lau fremhæver faget Identitet & Medborgerskab, så uddannelsen også får et dannelseselement: – Det er ikke kun vigtigt at blive til noget; det er endnu mere vigtigt at blive til nogen, bemærkede han. 

Et andet nyt fag hedder PASE. Det står for privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære. Og det er især her, at FGU-Skolen Øst ser frem til et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det kan gælde praktikpladser, virksomhedsbesøg og gæstelærere.

Vi får brug for erhvervslivet
– Det er vigtigt, at vi hele tiden kobler undervisningen til virkeligheden. Eleven skal kunne se, hvad han eller hun kan bruge det her til. Jeg ønsker virkelig, at I vil bidrage til en god dialog og godt samarbejde. Jeg kan simpelt hen ikke forestille mig bedre undervisere til faget PASE end ledere fra erhvervslivet, sagde Søren Elnebo Lau.

Han oplyste, at skolen også får tilknyttet en “ambassadør” til erhvervsområdet. Det bliver Troels Møbjerg Sørensen, som tiltræder 1. august og derefter skal være opsøgende for at sikre dialogen med det lokale erhvervsliv. 

Kontaktinfo:
Søren Elnebo Lau
Direktør for FGU-Skolen Øst 
Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre
Telefon  5119 3514  Mail: sel@fgu-skolen.dk

fgu logo

 

 

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.