Udgivet d. 22. januar 2024

Loven om registrering af ansattes arbejdstid

Nye tider for tidsregistrering af arbejdstid sker fra 1. juli 2024, hvor dine ansatte får endnu en opgave på grund af de nye regler. De skal nemlig til at registrere deres arbejdstid som følge af EU’s opdaterede arbejdstidsdirektiv. Derfor har Folketinget den 23. januar 2024 vedtaget ændringer i loven om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Lovforslaget bygger på en partsaftale indgået mellem DA, FH og AC.

Hvorfor nu disse regler?

Reglerne om registrering af arbejdstid indføres, fordi ansatte skal kunne dokumentere deres faktiske arbejdstid, og have mulighed for at overholde arbejdsmiljøreglerne.

  • 11 timers-reglen overholdes
  • 48 timers-reglen overholdes 
  • medarbejderne husker at holde pauser og ferie 
  • det ugentlige fridøgn holdes.

Registrering af arbejdstid udløser spørgsmål

Som arbejdsgiver kan mange spørgsmål rejse sig, når ansatte skal til at registrere arbejdstid fra 1. juli 2024, herunder hvilket registreringssystem, der skal anvendes og på hvilket niveau.

Til inspiration findes svar på en række spørgsmål, som du måske også sidder med.


Nogle spørgsmål og svar om de nye regler for registrering af arbejdstid

Skal medarbejderne registrere komme/gå, eller er det nok, hvis de skriver, at de har været til stede i x antal timer?  

Ja, medarbejderne skal registrere, hvornår de møder ind og går hjem. Ellers kan du kun se, om de har haft mere end 48 timer i gennemsnit per uge over en periode på fire måneder og ikke, om reglen om ugentligt fridøgn og 11-timers reglen er overholdt. 

Hvilken form for transport skal registreres som arbejdstid? 

Når medarbejderen kører mellem sin arbejdsplads og hjem, er der IKKE tale om arbejdstid. Men hvis vedkommende på arbejdsgivers foranledning kører ud til et kundemøde, et kursus, en konsulentopgave eller lignende, så vil kørsel derfra og hjem/arbejdsplads være arbejdstid. Den tid kan altså ikke kategoriseres som hviletid. Der er dog en lang række undtagelser til 11-timers reglen, så det er nødvendigt at tjekke, hvad der gælder for det konkrete ansættelsesforhold. 

Er CEO’en undtaget?  

Uanset om en CEO er ansat i en større eller mindre virksomhed, er vedkommende som øverste leder ikke omfattet af arbejdstidsreglerne og er derfor heller ikke forpligtiget til at registrere tid. Det behøver heller ikke at fremgå af vedkommendes kontrakt. Til gengæld skal medarbejdere, der er undtaget fra reglerne i forhold til en konkret vurdering af deres job, have det indskrevet i deres kontrakt eller have et tillæg, hvori der står, hvilke arbejdstidsregler de er undtaget fra. 

Kan en salgschef, økonomichef, produktionschef eller lignende være undtaget?  

Det er altid en konkret vurdering, om en medarbejder kan undtages eller ej. Det afgørende er, at medarbejderen er ”selvplanlægger”, som betyder, at vedkommende helt selv bestemmer sin egen arbejdstid, og at arbejdstiden er svær at fastlægge på forhånd.   

Hvem har ansvaret for, at medarbejderne registrerer arbejdstid?  

Det er ikke beskrevet i loven, hvem der har ansvaret for, at der registreres arbejdstid. Men med fortolkning fra almindelige arbejdsmiljøretlige regler må det konkluderes, at arbejdsgiver har ansvaret. Ligesom arbejdsgiver pålægges ansvaret for, hvis en medarbejder ikke har korrekt sikkerhedsudstyr på, selvom medarbejderen selv har valgt at tage det af.   

Skal medarbejdere i senior- og flexjob også tidsregistrere? 

Kravet om at registrere arbejdstid afgøres af, om du er lønmodtager og omfattet af arbejdsmiljøreglerne. Det handler derimod ikke om ansættelsesvilkår. En status som flex-jobber, deltidsmedarbejder eller andet vil altså ikke alene kunne begrunde, at du er undtaget kravet om tidsregistrering.   

Hvad hvis du er omfattet af en overenskomst?  

De kommende regler om arbejdstidsregistrering er fremover en del af arbejdstidsdirektivet. Heri gives der på bestemte områder mulighed for fravigelser i reglerne om arbejdstid via overenskomstaftaler.

Kilde til spørgsmål og svar: Lessor – Denne FAQ er en generel beskrivelse af de kommende regler for registrering af arbejdstid og udgør ikke konkret rådgivning til dig. Din juridiske position vil altid afhænge af særlige omstændigheder. 


Del gerne din erfaring med vores medlemmer i Høje-Taastrup Erhvervsforum.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.