Udgivet d. 2. marts 2021

Syv regionale vækstteams skal komme med anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsfyrtårne, så hele landet kommer godt igennem coronakrisen. I hovedstaden vil vækstteamet se nærmere på den voksende life science industri og dermed løsninger, som styrker danskernes sundhed.

Life science industrien spiller en afgørende rolle for Danmark. Industrien står for godt en femtedel af vareeksporten til udlandet, og knap 90 procent af alle ansatte i life science-industrien er placeret i hovedstadsområdet. Vækstteamet vil derfor undersøge, hvordan man i endnu højere grad kan udvikle life science-industrien og indsatser, som styrker den generelle sundhed, så færre rammes af en kronisk sygdom.

Erhvervsminister Simon Kollerup: – Vi skal blive endnu bedre til at udnytte det lokale unikke potentiale, for der er stor forskel på, hvad styrkerne er i Nordjylland, Bornholm og Fyn. Med de nye vækstteams vil vi netop skræddersy indsatsen, så vi på tværs af virksomheder, myndigheder og ildsjæle udvikler det lokale erhvervsliv og styrker den grønne genopretning. Behovet for stærke virksomheder er kun blevet endnu vigtigere efter corona, og her vil det nye vækstteam vise vejen mod vækst, nye arbejdspladser i hovedstaden og flere grønne løsninger.

Vækstteamet for hovedstaden består af lokale repræsentanter med et bredt kendskab til det lokale erhvervsliv. Formand bliver CEO i Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen.

Lars Fruergaard Jørgensen: – Der er mange interessante erhvervspotentialer i hovedstadsområdet, ikke mindst inden for sundhed og life science. Dette ambitiøse projekt er en oplagt mulighed for at vise, hvordan et offentlig-privat samarbejde kan forbedre befolkningens sundhedstilstand og på samme tid øge vores samlede vækst og velfærd. Jeg ser meget frem til at lede det vigtige arbejde, som kan inspirere andre regioner og lande til at finde bæredygtige løsninger, drive vækst og samtidig bidrage til at reducere den sociale og geografiske ulighed i fx svær overvægt og kroniske sygdomme.

Vækstteam Hovedstaden arbejder til maj 2021, hvor vækstteamet skal give sine anbefalinger til regeringen.

Ni lokale repræsentanter skal genstarte hovedstaden efter corona

Der står erfarne kræfter bag det nye vækstteam for hovedstaden med ni repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommuner og erhvervshusene.

  • Poul Skadhede, adm.direktør i Valcon A/S
  • Bastian Schneider, CFO i GRØD ApS
  • Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune (S)
  • Christian Grønnemark, formand for HK Hovedstaden
  • Henriette Brockdorff, næstformand for FH Hovedstaden
  • Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark (V)
  • Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune (K). Bestyrelsesformand for Erhvervshus Hovedstaden
  • Christina Dahl Christiansen, Områdedirektør, Realkredit Danmark Erhverv. Næstformand for Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse
  • Marianne Thellersen, koncerndirektør for innovation og entreprenørskab, Danmarks Tekniske Universitet.

En pulje på 500 mio. kr.
Regeringen har sammen med Folketingets partier afsat 500 mio. kr. under årets finanslov fra det såkaldte REACT-EU-program til at realisere anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams.

Rammerne for det danske REACT-EU-program fastlægges af regeringen og udmøntes efterfølgende af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der arbejder for at give danske virksomheder i hele landet de bedste udviklingsmuligheder gennem en lokalt forankret erhvervsfremmeindsats.

Vækstteamet for hovedstaden er ét ud af syv vækstteams fordelt i hele landet, som skal skabe udvikling og arbejdspladser i hele Danmark.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.