Udgivet d. 27. december 2016

For Erhvervsrådet i Høje-Taastrup har 2016 været et år med mange forandringer.
Vi har arbejdet med at styrke vores position som netværk for kommunens mindre og mellemstore virksomheder. Vi ønsker at være et forum, hvor medlemmerne kan møde nye kunder og samarbejdspartnere for derigennem at bidrage til at øge væksten lokalt.
Vi har i årets løb holdt en række møder og events, hvor deltagerne har fået inspiration, måske er blevet provokeret og forhåbentligt også har fået endnu større indsigt i en række temaer. For eksempel at digitalisering ikke udelukkende er en trussel for de gamle virksomheder, men også er en mulighed for at skabe ny udvikling og forretning.
Vi har også en række spændende aktiviteter på programmet for det nye år; virksomhedsbesøg, debatmøder og kurser. Vi du være med, så bliv medlem. Vi har i 2016 haft en ganske pæn tilgang af nye medlemmer, og jeg håber og tror, at de alle vil få udbytte af medlemskabet.

Erhvervslivet betyder meget
Det er fortsat en opgave for Erhvervsrådet at søge indflydelse på de politiske beslutninger, som påvirker det lokale erhvervsliv. Vi er heldige at befinde os i en kommune med god politisk opmærksomhed på, hvad erhvervslivet betyder for den lokale økonomi. Det glæder mig, at byrådet i en bred budgetaftale for 2017 har valgt at styrke beskæftigelsesindsatsen og samtidig sænke såvel dækningsafgift som personbeskatning. Jeg takker kommunen for et godt samarbejde i 2016.
På det landspolitiske plan fik vi en ny regering. Jeg hæfter mig ved flere interessante punkter i det omfattende regeringsgrundlag. For erhvervslivet er det positivt, at regeringen vil gøre det billigere og nemmere at drive virksomhed og være selvstændig i Danmark. Det omfatter blandt andet et ønske om at øge virksomhedernes investeringer, lempe skatten for iværksættere og give små, nye virksomheder bedre adgang til kapital.
Hvis det lykkes at skabe politisk flertal for disse tiltag, kan 2017 blive et godt år for det erhvervsliv, som er så afgørende en del af grundlaget for vores velfærd i Danmark.

Med disse ord vil jeg ønske medlemmerne og alle andre aktører på vores lokale arbejdsmarked et rigtig godt nytår med tak for det gamle.

Kim Rasmussen
Formand for Erhvervsrådet i Høje-Taastrup

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.