Udgivet d. 21. december 2018

2018 blev et skelsættende år for Høje-Taastrup Erhvervsforum. Siden grundlæggelsen i 1984 har vi heddet Erhvervsrådet i Høje-Taastrup, men på to generalforsamlinger i foråret blev det vedtaget at ændre navnet til Høje-Taastrup Erhvervsforum. I bestyrelsen synes vi, at det klinger mere nutidigt og signalerer, at vi er et åbent forum for alle, der driver virksomhed eller på anden måde har tilknytning til erhverv, arbejdsmarked eller uddannelse i lokalområdet.

Vi oplever heldigvis også, at stadig flere melder sig ind. Det er – ligesom den eksisterende medlemsskare – en bred vifte af virksomheder, både hvad angår brancher og størrelse. Alle er lige velkomne, og vi vil fortsat arbejde for, at alle får noget ud af at være med. Vi ser det som vores primære opgave at være et netværk, som ud over at udgøre det fælles talerør over for kommunen, skaber rammen om dialog, vidensdeling og samarbejde. Vi vil gerne åbne døre for hinanden, så både nye og gamle medlemmer kan møde andre lokale interessenter til fælles bedste.

I 2018 har vi haft en lang række aktiviteter, hvor gæster udefra har gjort os klogere på nethandel contra den fysiske butik, persondataloven, it-sikkerhed, iværksætteri (se foto fra Iværksætter-talkshow), sundhed, og vi har såmænd også været i Opera Hedeland. Og så havde vi for anden gang vores Business Basar, hvor vores egne medlemmer – og enkelte udstillere udefra – havde mulighed for at præsentere sig. Det er et arrangement, som vi har taget initiativ til sammen med Hedehusene Erhvervsforening. I 2018 gik Høje-Taastrup Kommune ind som medarrangør og er med igen, når vi holder Business Basar 2019 den 26. september. Jeg tror, at det kan udvikle sig til et rigtig godt udstillingsvindue for, hvad vi kan her i Høje-Taastrup.

Vi har et konstruktivt samarbejde med kommunen om en række fælles arrangementer. Jeg vil i den forbindelse gerne takke tidligere erhvervsservicechef Marie Skov Lillelund for en engageret indsats og samtidig hilse hendes afløser, Anne-Mette Felby Madsen velkommen. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde. Også tak til borgmester Michael Ziegler og gruppeformand Peter Faarbæk fra byrådet, som er med i vores bestyrelse, hvilket giver en meget værdifuld dialog og gensidig orientering.

Høje-Taastrup bryster sig, med rette, over at være en erhvervsvenlig kommune. Det afspejler sig da også i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsklima, hvor Høje-Taastrup i flere år har ligget med helt fremme. Omvendt viser en tilsvarende måling fra Håndværksrådet, at der stadig er plads til forbedringer i den kommunale indsats. Jeg fornemmer, at det kan hænge sammen med kommunens udbudspolitik. Det er et tema, som vi allerede har rejst over for kommunen, og vi fortsætter dialogen om, hvordan der kan rettes op på de skævheder, der måtte være.

Høje-Taastrup Erhvervsforum har i dag cirka 150 medlemmer. Jeg vil opfordre til, at endnu flere melder sig ind. Sammen får vi endnu større indflydelse, og sammen kan vi hjælpe hinanden til vækst. Jeg kan love, at vi også i 2019 vil gøre alt for at skabe nogle spændende arrangementer, ligesom vi fortsat vil bruge vores nyhedsbreve og sociale medier til at udbrede nyheder og viden til gavn for erhvervslivet i Høje-Taastrup.

Med det ønsker jeg alle et godt nytår og takker samtidig byråd, erhvervsservice, Væksthus Hovedstadsregionen og de øvrige erhvervsforeninger for et udbytterigt samarbejde i 2018.

Kim Rasmussen, formand for Høje-Taastrup Erhvervsforum

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.