Udgivet d. 25. oktober 2017

Torsdag den 2. november kl. 7.30 holder Erhvervsrådet og Hedehusene Erhvervsforening politisk morgenbord i Taastrup Teater- og Musikhus. Alle ti partier er med på mødet, hvor vi sætter erhvervspolitik, ungdomsledighed, integration og bosætning på dagsordenen. 

Alle medlemmer er velkomne – og tag gerne en gæst med. Bare husk at du – af hensyn til kaffe og morgenbrød – skal tilmelde dig senest den 27. oktober. Det gør du her

Som opvarmning til mødet har vi stillet borgmester Michael Ziegler (C) og borgmesterkandidat Peter Faarbæk (A) de samme tre spørgsmål om erhvervspolitikken i i Høje-Taastrup Kommune i den indeværende valgperiode og i den kommende. 

Hvad har været den største/vigtigste erhvervsmæssige hændelse i Høje-Taastrup Kommune i indeværende valgperiode?

Peter Faarbæk: 
Enigheden i byrådet om erhvervsudbygningen uanset om det drejer sig om vækst generelt eller nye lokalplaner, der skaber de fornødne rammer for nye virksomheder.

Michael Ziegler: 
Åbningen af Copenhagen Markets, fordi den havde været så mange år undervejs. Fordi det er en meget stor virksomhed, som består af mange små virksomheder. Fordi det har stor symbolsk værdi for kommunen, at så kendt en virksomhed åbner her. Fordi der er så mange arbejdspladser i Copenhagen Markets, som samtidig matcher kompetencerne hos vores ledige borgere – og dermed rigtig gode muligheder for at få mange i job.

Hvad bliver den største/vigtigste erhvervsmæssige hændelse i Høje-Taastrup Kommune i den kommende valgperiode?

Michael Ziegler:
Det må næsten blive åbningen af aquaparken!

Peter Faarbæk: 
Vi skal sikre i et tæt samarbejde med virksomhederne, at erhvervslivet aktivt medvirker til at nedbringe den alt for store ledighed.

Det nye byråd skal fastlægge ny vækststrategi for de kommende fire år. Hvilke ambitioner har du på det felt?

Peter Faarbæk: 
Social dumping skal bekæmpes på alle fronter, uanset om det er kommunalt byggeri eller byggeri på anden vis.
Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes gennem Jobcentret, som i samarbejde med virksomhederne og de faglige organisationer skal sætte fokus på kompetenceløft og medvirken til relevant aktivering og uddannelse af ledige.
Tilskynde virksomhederne til at fokusere mere på det nære miljø og hvordan kommunen i samarbejde med erhvervslivet kan medvirke til at sikre et bedre nærmiljø.
Kommunen skal sammen med erhvervslivet brande kommunen som et attraktivt sted at bo. Det er i virksomhedens interesse, at ansatte bor tæt på arbejdspladsen samtidig med, at det vil sikre flere skattekroner til kommunekassen.
Bedre vilkår og tættere kontakt til iværksætterne i kommunen.

Michael Ziegler:
At vi fortsætter den meget positive udvikling på erhvervsområdet.
At vi fastholder vores position som en af Danmarks bedste erhvervskommuner.
At vi fortsætter med at tiltrække nye virksomheder til kommunen og giver de eksisterende gode vilkår, så de kan vækste.
At vi sætter særligt fokus på de små- og mellemstore virksomheders vilkår på grund af deres store betydning for lokalsamfundet.
At vi bliver endnu bedre til at få synergigevinster ud af den store erhvervssucces i forhold til at få ledige i job, skaffet praktik pladser osv.

 

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.