Udgivet d. 31. juli 2019

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger til en landsdækkende indsats, hvor rådgivning skal øge eksportparatheden i SMV’er. Operatører kan søge om op til 30 mio. kr. til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU’s Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  

Baggrund
Mange SMV´er har ingen eller begrænset eksport og er umiddelbart tilbageholdende med at igangsætte eksport- og internationaliseringstiltag på grund af manglende erfaringer, kompetencer og ressourcer. Danmark har et kompetent og veletableret privat konsulentmarked, der særligt rådgiver virksomheder på ”de indre linjer”, fx strategi- og forretningsudvikling, organisationsudvikling, procesoptimering mv. Offentlig rådgivning om internationalisering er forankret i Udenrigsministeriet, som har et globalt netværk af repræsentanter i hele verden og dermed indsigt i de eksterne lokale markeder samt netværk til virksomheder, myndigheder og beslutningstagere.

Samtidig viser erfaringer fra strukturfondsindsatsen i 2014-2017, at rådgivning kan styrke væksten og jobskabelsen i SMV’er. Der er således et potentiale i at øge eksportpotentialet i danske SMV’er gennem rådgivningsforløb. Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en landsdækkende SMV-rettet indsats, som øger virksomhedernes eksportparathed.

Øget eksportparathed i SMV’er
Formålet med indsatsen er at hjælpe SMV’er med at øge deres fokus på og parathed til eksport gennem rådgivningsforløb hos eksterne konsulenter. Indsatsen skal primært være målrettet SMV’er med mellem 10 og 49 ansatte.

Indsatsen skal skræddersys den enkelte virksomheds konkrete behov og udfordringer. Operatørens indsats med at øge eksportparatheden i virksomhederne skal ske i faser:

  • Fase 1: Screening (identifikation) af virksomheder med et forholdsvist stort vækstpotentiale.
  • Fase 2: Rådgivning og sparring om, hvordan vækstpotentialerne udløses, i form af aktiviteter, der styrker SMV´ers eksportparathed, herunder strategi- og forretningsudvikling med fokus på eksport og internationalisering. Denne indsats skal give virksomhederne bedre forudsætninger for at blive internationale og øge eksporten.

Rådgivningen kan have fokus på:

  • Eksportparathed, herunder strategi- og forretningsudvikling
  • Kompetencer og ressourcer i organisationen (sprog, kultur m.m.)
  • Kundesegmenter og målgrupper
  • Produktudvikling og produktmatrix
  • Produktion og eventuelle certificeringer
  • Leverandør- og teknologiafklaring
  • Distributions- og salgskanalstrategi
  • Indledende kapital- og finansieringsplan.

Aktiviteterne skal resultere i, at virksomhederne får udarbejdet vækstplaner, der indeholder anvisninger på den enkelte virksomheds internationaliseringsmuligheder samt en beskrivelse af barrierer. Indsatsen kan også indeholde andre aktiviteter.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.