Udgivet d. 20. september 2016

Nyt medlem: Kognisis IVS. 

Sammen med en partner etablerede Niels Peter Riising i januar 2016 konsulentfirmaet Kognisis. Begge har i mange år arbejdet med ledelse i både den private og i den offentlige sektor.
– Vi er nok lidt anderledes i forhold til andre konsulentfirmaer, fordi vi tager afsæt i det kognitive felt, altså det mentale overskud i organisationen. Jo mere mentalt overskud, der er i en organisation, jo bedre kan den kapere forandringer, også dem, der kan måles på bundlinjen, forklarer Niels Peter Riising. 

Få det mentale med
– I vores arbejde skaber vi balance mellem mennesker og processer. Får du styr på, hvad du skal, vil og kan, så har du en større chance for at få det mentale med og nå derhen, hvor du gerne vil med din organisation.

Bro mellem kompetencer og vision
Ifølge Niels Peter Riising finder man det mentale overskud i en virksomhed ved at fokusere på, hvordan opgaverne udføres. Hvordan har folk det med det, de gør, og det de skal? Det handler om at skabe bro mellem kompetencerne hos medarbejderne og visionen hos ledelsen.

Hvor skal vi hen?
– Et forløb vil typisk starte med en analyse af organisationen hvor vi afdækker, hvilke udfordringer både ledelse og medarbejdere ser. Ud fra det tilrettelægges forløb med workshops og træning både for ledelse og medarbejdere. Herunder også forløb hvor ledelsen bliver klogere på sig selv om, hvor den gerne vil hen med virksomheden. Der er dog ikke to forløb, der er ens, da behovene er vidt forskellige. Nogle forløb kan være omfattende – andre ikke. Det handler udelukkende om kundens behov – ikke vores.

Der skal være en mening med tingene
Niels Peter Riising understreger, at det er vigtigt at have det mentale med. Medarbejderne skal se en mening med tingene, hvis de skal være med til at forandre.
– Det er en omstændelig proces, fordi den involverer mange. Til gengæld, når man ved, hvor man skal hen, og hvad man har at gøre det med, så gør man det også, siger Niels Peter Riising.

Sygefravær kan være et af symptomerne
Hvordan mærker man, at der er behov for forandring – hvad er symptomerne?
– Det klassiske symptom kan være et stigende eller i forvejen højt sygefravær, en dårlig trivselsmåling, eller at der kort og godt mangler fokus, så snakken på vandrørene kommer til at fylde mere og mere. Det er her, man for alvor mærker, at der er noget, der ikke stemmer. Medarbejderne ved ikke, hvad de skal og bliver frustrerede.
Det kan også være, at der er sket udskiftning i ledelsen, og at man måske ikke har fået talt sammen om, hvor man gerne vil hen med organisationen, fordi der i hverdagen ikke er den fornødne tid.

Tag fat
Det gælder om at tage fat, inden det bliver et problem. Har man fat i sin organisation, og ved man, hvad man vil med den, skal det kommunikeres ud, så medarbejderne har noget at sigte imod. Især i mindre virksomheder er problemet mere udbredt end som så. For man er så tæt på hinanden i hverdagen, at ledelsens tanker jo bør være kendt at alle. Det er desværre ikke altid tilfældet.

Ledelsen skal bære forandringen videre
Hvad skal der til at skabe en positiv forandring?
– At ledelsen vil det og er interesseret i en kulturforandring. Ledelsen er dem, der bærer forandringen videre, når vi er ude igen. Forståelse og deltagelse i processen hele vejen igennem giver det ejerskab, der skal bære forandringen videre, siger Niels Peter Riising.

Kognisis
Tlf.: 20 99 63 09 / 61 31 71 91
info@kognisis.dk 

Sankt Ibs Alle 50
2630 Taastrup
www.kognisis.dk 

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.