Udgivet d. 20. januar 2022

Vores medlem Stensdal Group har i seneste regnskabsår, der sluttede 30. september 2021, haft et resultat på 188,5 mio. kr. før skat mod 35,5 mio. kr. året før. Resultatet er koncernens hidtil bedste og betegnes som yderst tilfredsstillende. Den bogførte egenkapital er opgjort til 514,5 mio. kr. mod 366,5 mio. kr. i 2019/20, mens balancen er øget fra 921 mio. kr. til 1.123,5 mio. kr.

Koncernen udvikler løbende sine ejendomme, i form af byggeri, renovering, forbedret udlejning m.v., hvilket medfører en betydelig værdiskabelse. I årets resultat indgår værdireguleringer af investeringsejendomme med 140,6 mio. kr. 

– Årsregnskabet afspejler bl.a., at vi for alvor eksekverer på den del af vores strategi, der handler om at udvikle og drive boligejendomme. Udviklingen af i alt 178 rækkehuse til udlejning i Helsinge, er første skridt hen mod at opbygge en ejendomsportefølje med boliger, der skal supplere vores portefølje af erhvervsejendomme. Vi forventer, at boligdelen bliver et af de bærende elementer i koncernen fremadrettet, siger CEO Søren Stensdal.

130.000 kvm erhvervsejendomme

Stensdal Group ejer og driver en portefølje på mere end 130.000 m2 erhvervslejemål i Storkøbenhavn, heriblandt Dybendalsvænget 3 i Taastrup (foto). Forbedringer og vedligeholdelse af disse ejendomme, til fortsat at være i den særlige Stensdal-stil, har også præget året, ligesom koncernen erhvervede det hidtidige danske hovedkvarter for medicinalselskabet Roche, i løbet af regnskabsåret.

Udover den voksende portefølje af investeringsejendomme, indgår der flere interessante udviklingsprojekter i koncernen, der forventes at materialisere sig i de kommende år.

Søren Stensdal ser  store potentialer for fremtiden: – Vores soliditet giver en investeringskapacitet, der vil åbne flere spændende muligheder for os i det kommende år. Samtidig styrker vi løbende organisationen, så fundamentet for en positiv udvikling, også i den henseende er på plads.

Se hele årsrapporten.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.