Udgivet d. 22. februar 2017

BASE Erhverv as, entreprenørvirksomhed fra Horsens, har vundet totalentreprisen på at opføre en ny magasinbygning i Høje Taastrup for Københavns Kommune. Et projekt på næsten 8.000 m2 med en entreprisesum på 92 mill. kr. ekskl. moms. Det opføres ved Skåne og Halland Boulevarder og Erik Husfeldts Vej.
Med byggeriet samler Københavns Kommune nu arkiverne og magasinerne for Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal i et nyt fjernarkiv og museumsmagasin i Høje Taastrup.
Projektet sikrer de historiske genstande og papirarkivalier for eftertiden, og effektiviserer den daglige drift ved at samle registrering, håndtering, desinficering samt konserveringsværksted og kontorer på én adresse.
Magasinarealet, der bliver på 5.300 m2, kommer til at indeholde ét basismagasin og syv specialmagasiner.  Nybyggeriet bliver på to etager med første spadestik primo juli og aflevering til bygherren, Københavns Kommune, primo juni 2018.

Robust byggeri med minimalt vedligehold
Det nye arkiv og magasin opføres som én samlet, 130 lang og 47 meter bred bygning. Udefra vil bygningen fremstå enkel, neutral og solid, oplyser BASE Erhverv i en pressemeddelelse.
Hovedindtrykket er en lukket bygning, der åbner sig venligt og diskret mod cykel- og gangforbindelsen mod nord, og danner en naturlig og blød forbindelse med Skåne Boulevard. Altså en bygning, der på én gang fremstår anonymt og diskret, og samtidig bidrager væsentligt til fællesskabet i området. I tæt kontakt til parkering, sti og busforbindelser med nord placeres de funktioner, der henvender sig til gæster af fjernarkivet. Placeringen imødekommer både skærpede krav til sikkerhed og høj tilgængelighed for gæster.
Bygningens konstruktion tager udgangspunkt i et ønske om at levere et byggeri, som er robust opbygget, og som lever op til kravene om minimal vedligehold. Præfabrikerede betonelementer sikrer robuste overflader og en enestående varme-akkumulerende effekt til gavn for indeklimaet. Projektet sikrer mulighed for jævn og sikker transport af genstande og arkivalier på rullebord eller elektrisk palleløfter mellem kontorområdet og magasinet.  
Udvendigt bliver bygningens facade bevidst afdæmpet med store udskæringer i et ellers massivt bygningsvolumen. Ydervæggene udføres i afsyrede sandwich-betonelementer med tilslag af strandsand, som giver en varm og svagt gylden farve. Vinduespartier, døre, porte og andre lette partier udføres i sort og natur-eloxeret aluminium. Overdækning ved porte udføres i stål og aluminium, og taget bliver betonelementer, belagt med sort tagpap.

Arealet bevarer sit vilde præg
Indvendigt vil det nye Fjernarkiv og Museumsmagasin fremstå med industriel karakter, lyst og åbent. Der vil blive anvendt robuste og vedligeholdelsesfrie materialer som beton, letbeton og stål, der sikrer en høj grad af robusthed. Som supplement til de mere robuste og hårde materialer, anvendes mere varme nuancer til fyldninger mellem døre og fremskudte bokse på 1. sal. De vil både fremhæve logistiske linjer og virke som lydregulerende elementer. Farvesætningen vil ske i samråd med bygherren, Københavns Kommune.
Landskabet ved bygningen bliver anlagt som formede volde af overskudsjord, beplantet med vildtvoksende og mindre trægrupper. Beplantningen vil fastholde grundens nuværende ”vilde” karakter, og kommer til at bestå af blomstrende træer samt vedbend og blomstrende vildgræs. Det bakkede landskab er med til at sikre bygningen mod påkørsel, skærme container- og køregård samt give læ ved udendørs opholdsarealer for medarbejdere.
BASE Erhverv har gennem årene opført cirka 100 erhvervsbyggerier over hele Danmark. BASE Erhverv samarbejder i projektet for Københavns Kommune bl.a. med ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S og med arkitektfirmaet Nord A/S.

Fordelingsrum

Fordelingsrummet i den kommende arkiv- og magasinbygning.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.