Udgivet d. 5. august 2021

Nyt medlem: Leif Koch A/S. 

Drikkevand er mange steder en knap ressource. Derfor er det ekstra kritisk, hvis en utæt rørledning får vandet til at forsvinde ud i underjorden i stedet for at nå frem til vandhanen.

Gennem en lang årrække har Taastrup-virksomheden Leif Koch A/S specialiseret sig i at opspore sådanne lækager. Firmaet har opgaver i hele Danmark, men også uden for landets grænser – så langt væk som i Kina, Indien, Grønland og Californien.

I firmaets tidlige år var hovedopgaven at lokalisere lækager på gasledninger; derfor er der en flamme i Leif Kochs logo. Op gennem 1980’erne og 1990’erne faldt forbruget af gas, og virksomheden skiftede derfor fokus til at finde lækager på jordlagte drikkevandsledninger.

Dansk lækagetab er faldet

– Drikkevand er jo en uhyre vigtig ressource i hele verden. Her i Danmark kom der i 1990 politisk fokus på at reducere forbruget, fordi grundvandet faldt. Siden er det lykkedes at reducere vandforbruget med cirka 50 procent. Det er ganske bemærkelsesværdigt.

– Især indførsel af vandmålere har gjort folk mere motiverede for at spare, men vores branche kan også tage lidt af æren. Tidligere tegnede lækager sig for mere end 20 pct. af forbruget. Det er i dag reduceret til 6-7 pct. Et meget flot resultat, påpeger Jørgen W. Koch.

Med i stort projekt i Californien

Han blev i 1985 partner i den virksomhed, som hans forældre, Edith og Leif Koch, grundlagde i 1974. I dag er der omkring ti fuldtidsansatte, og opgaverne har udviklet sig til også at omfatte rådgivning. Det sker blandt andet i et projekt i USA.

– Vi har været med til at bringe lækagetabet i Danmark meget langt ned, og med vores viden giver det god mening at kigge på resten af verden, hvor vi kan hjælpe med lækagesporing, tekniske løsninger og uddannelse. Når Californien har et vandtab på 35 pct., tyder det på, at deres indsats mod vandlækager er begrænset. Vi kan sammen med amerikanerne fastsætte et acceptabelt mål for tabet, for eksempel 10 pct. Så kan vi beregne, hvilke teknikker og uddannelser de har brug for, hvis de vil nå det mål, fortæller Jørgen W. Koch.

Vi hilser Leif Koch A/S velkommen tilbage som medlem af Erhvervsforum efter en pause.
Virksomheden var i august 2016 Månedens profil på vores hjemmeside.
Se opdateret version af profilartiklen.

Prøvbane Leif Koch
Hjemme på Rugvænget i Taastrup har Leif Koch A/S en prøvebane, hvor medarbejderne kan trænes i at opspore underjordiske lækager. Her er det Jørgen W. Koch (t.v.) sammen med Jan Jørgensen og Gurdip Dhillon (t.h.). Banen er i den sidste tid blevet ‘Vild med Vilje’ til gavn for biodiversitet og klima.

Leif Koch A/S

Rugvænget 31, 2630 Taastrup

Tlf. 70 23 98 98

mail: info@leifkoch.dk

web: www.leifkoch.dk 

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.