Udgivet d. 29. august 2019

Knap 20 medlemmer fik onsdag morgen et godt førstehåndindtryk af, hvordan den nye bydel Høje Taastrup C kommer til at udvikle sig og fungere. Direktør Lars Bloch tog imod på Arealudviklingsselskabets kontor i Den Gule By.

Her blev deltagerne, rundt om en model af området, opdateret på, hvordan salget skrider frem. Og det går godt. Især på boligdelen. Høje Taastrup C er projekteret til at rumme cirka 1.400 boliger, og der er nu solgt byggefelter svarende til ca. 80 procent af arealet. Også de ca. 100.000 kvadratmeter, der er udlagt til kontorbyggerier, begynder at påkalde sig interesse fra virksomheder og investorer.

Hvor blev arbejdspladserne af
Lars Bloch berettede, hvordan det for ca. 50 år siden var planen at flytte statslige arbejdspladser i massevis ud fra city til Vestegnen, hvor der omkring Høje Taastrup skulle opstå en ny by med 80.000 indbyggere.

Så vidt nåede det aldrig. City2 blev opført i 1975, og det nye banegård i 1986, men de statslige arbejdspladser kom aldrig. Resultatet blev et område gennemskåret af store boulevarder.

Solgte grunde
De røde prikker på Lars Blochs kort er solgte grunde, og det går stærkt med at sætte nye prikker på.

En levende by
For at skabe mere sammenhæng vil de tre grundejere i området – Høje-Taastrup Kommune, Danske Shoppingcentre og PFATP – nu udvikle Høje Taastrup C med boliger, butikker og erhverv foruden en 48.000 kvm. stor park til at forbinde stationen og City2 og til at håndtere regnvandet fra de bebyggede arealer.

Alt i stueplan ud mod parken skal være publikumsorienteret – butikker, cafeer osv. Tilsvarende vil City2 indrette sin facade mod parken med den type aktiviteter.

Lars Bloch oplyste, at alle grundejere skal betale 3 kr. pr. etagemeter til bydelsaktiviteter. Da der er ca. 285.000 etagemeter, bliver der således hvert år en del penge at gøre godt med på den front for at sikre en levende bydel og park.

Byggekranerne vil stå tæt om et år
Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C gik i aktion 1. august 2018 med en forventning om at udvikle den nye by over ti år. Men med den interesse, der er vist, vil der allerede om fem år være sket rigtig meget, tror Lars Bloch.

Byggeriet af de første boliger går i gang næste sommer, når hele vejstrukturen i området er færdig. Og i 2022 vil de første beboere flytte ind. Skulle der være byggefelter, der ikke sælges med det samme, vil de blive udlagt som grønne arealer, så de ikke fremstår som byggetomter, der skæmmer området.

Kommunens nye rådhus skal også ligge i Høje Taastrup C – på P-pladsen nordvest for City2. Det byggeri sættes i gang til foråret.

– Jeg har hørt, at Høje Taastrup C om et år vil være det område i Danmark, hvor der er flest byggekraner i gang, fortalte Lars Bloch.

Han oplyste, at der indrettes et område specielt til iværksættere, hvor de både kan bo og drive deres virksomhed. Der kommer også hotellejligheder til brug for lokale virksomheder,  som skal have medarbejdere udefra boende i lange periode.

model
City2 i forgrunden og Den Gule By i baggrunden skal bindes sammen af Høje Taastrup C (de mørkere træmodeller) med boliger, erhverv, butikker og et nyt parkområde.

Den Gule By = Den Levende By
Lars Bloch oplyste, at selskabet også er i dialog med grundejerne i Den Gule By om at gøre den del af byen mere levende, da den nærmest ligger død efter kl. 16.15.

– Den Gule By kommer også til at ændre sig. Jeg ved, at Danske Bank er indstillet på at åbne deres store kantine op for andre, ligesom Quality Hotel også gerne vil åbne sig op.

På mødet blev der talt en del af parkeringsforholdene. Høje Taastrup C vil rumme ca. 3.000 beboere og 4.000 arbejdspladser. Der etableres parkeringshuse og kældre, men mindre end en p-plads pr. bolig.

Det virker oplagt, at med en stor station i området så tager folk toget på arbejdet, men sådan er virkeligheden ikke altid. Der arbejdes således også med et scenarie, hvor virksomheder med store P-arealer stiller disse arealer til rådighed for byen efter fyraften og i weekenderne.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.