Udgivet d. 10. december 2016

Nyt medlem: HenDel Bogføring. 

– Regnskab, det er lige mig.
Sådan har Henriette Deleuran haft det, siden hun var elev i regnskabsafdelingen i Københavns Belysningsvæsen. Efter en årrække i revisionsbranchen valgte hun i 2008 at etablere eget bogføringsfirma fra privatboligen i Fløng.
I takt med at arbejdede voksede, måtte hun ansætte studentermedhjælpere og flytte kontoret til Hovedgaden i Hedehusene.
– I oktober 2015 fik jeg min første fuldtidsansatte medarbejder, Natasia. I sommers blev Camilla ansat, og dermed måtte vi flytte over på den anden side af gården for at få plads nok, fortæller Henriette Deleuran, mens hun viser rundt i de lyse kontorlokaler på førstesalen i nummer 490.

Vi passer kundernes tal
HenDel Bogføring har en meget blandet skare af kunder, små og mellemstore, lokale og fra andre dele af Sjælland og Hovedstadsområdet. I de fleste tilfælde er det firmaer uden revisionspligt. Hvis der kræves revision, har HenDel Bogføring faste samarbejdspartnere til den del.
– Vi kan tage os af alt det administrative, fortæller Henriette Deleuran. I mange firmaer er der ikke opgaver nok til at kunne ansætte en kontorassistent. Derfor bruger de os i stedet. Vi fungerer som deres kontor, skriver fakturaer, sørger for at regningerne bliver betalt, tager os af projektstyringen, passer firmaets digitale postkasse og sørger selvfølgelig også for at føre regnskabet.
– Vi opfatter det sådan, at tallene er kundernes børn, som vi skal passe på, indtil vi kan aflevere dem tilbage igen. 

Timepris gør os skarpe
Arbejdsopgaverne løses på kontoret i Hedehusene og i enkelte tilfælde ude hos kunderne. Henriette Deleuran sætter en ære i at yde en stor service over for kunderne. Derfor sørger firmaet for, at kundens behov bliver imødeset.
Bilag og dokumenter udveksles via Dropbox eller via kundens egen mailboks hos HenDel Bogføring, hvor kundens leverandører kan sende fakturaer til. Som noget helt nyt kan kunderne scanne deres bilag og sende dem direkte.
– Vi synes, det er vigtigt, at kundernes bogholderi er ajourført hver måned, siger Henriette Deleuran, som altid arbejder på timepris.
– Det har jeg det bedst med. Det gør os skarpere, end hvis vi kørte med en fast pris. Timeprisen tvinger os til at være effektive.

Regnskab er ikke venstrehåndsarbejde
Henriette Deleuran samarbejder med Væksthus Hovedstadsregionen, hvor hun er glad for at kunne rådgive iværksættere om at føre regnskab, og hvad de kan bruge tallene til.
– Mange tror, at regnskab er venstrehåndsarbejde, som de lige hurtigt selv kan klare. Mit råd er, at de skal bruge deres tid på det, de er gode til; det er det vigtigste. Det er derfor, vi arbejder med tal. Det er det, vi er gode til. Vores uddannelse stopper aldrig. Vi deltager løbende i kurser for at holde os opdaterede omkring nye regler. 

Brug dit regnskab
Ifølge Henriette Deleuran er det meget vigtigt, at den, som fører regnskabet, sørger for, at kunden kommer til at forholde sig til sine tal og bruger dem til at styre efter.
– På den måde er der også en grad af rådgivning i vores relation med kunderne, siger hun. Når vi sender en balance ud, har vi med farve markeret de tal, som kunden skal være opmærksom på. For eksempel er det altid værd at være opmærksom på dækningsgraden. Det er efter det felt, at kunden bedst kan skrue på tingene, hvis der er behov for justeringer.
– Vores mål er at skabe et redskab, som kunden kan bruge i dagligdagen. Vi vil gerne være sparringspartneren, som kender dig, dit regnskab og som lytter til dine ideer, siger Henriette Deleuran.

HenDel Bogføring
Tlf. 60 29 01 00
administration@hendel-bogforing.dk
Hovedgaden 490
2640 Hedehusene
www.hendel-bogforing.dk
Facebook HenDel Bogføring

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.