Udgivet d. 26. juni 2017

Erhvervsstyrelsen har netop lanceret en ansøgningsrunde for landsdækkende projekter, der gennem undervisning i iværksætteri skal resultere i flere succesfulde selvstændige.Undervisning i entreprenørskab giver flere iværksættere. Men i Danmark får relativt få studerende undervisning i iværksætteri sammenlignet med resten af EU.
Derfor åbner Erhvervsstyrelsen nu for projektansøgninger, der med en landsdækkende uddannelsesindsats vil øge antallet af iværksættere. Det kan fx ske gennem udvikling og implementering af undervisningsforløb i iværksætteri og opkvalificering af lærere på uddannelsesinstitutionerne.

Minister: Vi har brug for stærk ivæksætterkultur
Der afsættes 17 mio. kr. i den kommende indsats, der skal resultere i, at flere etablerer egen virksomhed.
Erhvervsminister Brian Mikkelsen: – Danmark har brug for en stærk iværksætterkultur, hvis vi skal have flere nye virksomheder, der vokser sig store. Derfor er det helt afgørende, at vi gennem undervisning klæder studerende på til livet som iværksætter. Investeringen fra EU’s Socialfond er en unik mulighed for at give studerende iværksætterkompetencer og på den måde motivere dem til at starte og få succes med deres egen virksomhed.
Den kommende indsats skal resultere i, at de studerende gennem uddannelsesforløb tilegner sig iværksætterkompetencer og selv i højere grad får mod på at stifte egen virksomhed. Derfor vil Erhvervsstyrelsen blandt andet vægte ansøgers inddragelse af organisatoriske og uddannelsesmæssige kompetencer i indsatsen. Der bliver desuden lagt vægt på, at projektet gennemføres i et stærkt og landsdækkende partnerskab, der meget gerne involverer erhvervslivet. 

Fakta om ansøgningsrunden Undervisning i iværksætteri

  • Der er afsat i alt kr. 17 mio. kr., som kommer fra EU’s Socialfond.
  • Indsatsen gennemføres som et tværregionalt projekt, der forankres hos en kontraktansvarlig partner.
  • Indsatsen skal motivere studerende til at blive selvstændigt erhvervsdrivende.
  • Ansøgningsfristen er 6. oktober 2017 kl. 12.00.
  • Uddybende oplysninger findes i temabeskrivelsen.

(Foto er fra Erhvervsrådets iværksættertalkshow i maj 2017)

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.