Udgivet d. 28. april 2017

Nyt medlem: ETOS Advokater.

Jesper Rye Jensen og Viggo Bækgaard, to erfarne advokater som har arbejdet i samme firma i ti år, har pr. 1. februar etableret eget firma, ETOS Advokater, i Høje Taastrup. Efter at have kigget på egnede lokaler faldt de for kontorerne på Banestrøget. Dels fordi der er nemt at komme til, både med offentlig transport og bil, dels fordi der er plads til at udvide og til at holde kurser og møder.
– Vi har allerede en god base af kunder fra vores tidligere virke i Roskilde. Jesper bor i Hedehusene og har et godt, lokalt netværk. Inden for mit eget arbejdsområde, der primært er familieret og skilsmisse, har jeg i mange år haft en pæn kundekreds over hele Sjælland og i hovedstadsområdet. Derfor er det vigtigt for mig, at kontoret er nemt at komme til for kunderne. Mens der for Jesper mere er tale om at være placeret i et område, hvor han er kendt og har en god kundekreds, siger Viggo Bækgaard.

Vi er generalister
Viggo Bækgaard arbejder mest med familie- og arveret og Jesper Rye Jensen med lejeret og erhvervs- og forbrugerret, men begge lægger også vægt på at være generalister.
Viggo Bækgaard: – Blandt advokater i bred forstand er der over årene sket en specialisering. Til gengæld er der blevet længere mellem de gode uddannede generalister, som kan rigtig meget. Det er i det felt, at vi ser ETOS Advokater. I dag bliver de unge advokater uddannet på specialiserede kontorer. Det er også fint nok at være specialist, men vi oplever bare, at mange kunder mere har brug for en generalist.
Jesper Rye Jensen: – Jeg bilder mig ikke ind, at jeg kan løse alle komplicerede problemstillinger, men jeg kan identificere dem. I virkeligheden er kun de færreste sager meget komplicerede. Og skulle vi komme ud for et helt specielt spørgsmål, der kræver specialistviden på et bestemt område, så er vi altid klar til at henvise til kolleger, som har den viden. For os handler det om at have overblikket og hjælpe kunderne den rette vej.
Viggo Bækgaard sammenligner det med lægeverdenen: – Du forventer næppe, at den almene læge kan diagnosticere alt, men at han eller hun kan henvise dig til rette sted. Det er det samme med os. Vi kan løse rigtig meget. Men vi er heller ikke blege for at henvise til andre. 

Skriv aftalerne ned
For at blive i lægesproget, så foretrækker ETOS Advokater også at forebygge frem for at helbrede.
– Juridiske udfordringer kan du ofte undgå, hvis du får skrevet dine aftaler ned, og hvis du ved, hvordan du skal forholde dig til juraen. Vi kan hjælpe med at få skrevet de relevante dokumenter, og hvis du står i situation, som du er usikker på, hvordan du skal håndtere, er vi altid klar med et godt råd, siger Jesper Rye Jensen.
– Det handler om at få juraen til at spille sammen med sin forretning, tilføjer han. Hvad gør du, hvis du får en vare, der ikke er i orden? Hvor længe må du gemme persondata? Hvad hvis der står i lejekontrakten, at der kun må drives én type forretning på adressen, og du gerne vil lave noget andet? Det er nogle af de spørgsmål, som mange virksomheder møder, og hvor vi kan hjælpe. Jeg arbejder  en del med forbrugerbeskyttelse og kan derfor også hjælpe virksomhederne, før de kommer galt afsted. Hellere forebygge end helbrede. Vi foretrækker, med vores rådgivning, at sætte folk i stand til at træffe den rigtige beslutning i situationen.

Der skal ikke gå advokat i den
Viggo Bækgaard: – At der kommer en advokat ind over, betyder ikke, at der skal ”gå advokat i den”. Det behøver ikke at være en optrapning af en mulig konflikt. Og måske er klienten nogle gange bedre tjent med at få løst problemet end at få ret i alle detaljer. Tænk på de omkostninger, du kaster dig ud i, hvis du vil i retten. Og skulle du ende med at få 100 % ret, men miste en kunde eller en leverandør du ellers har været glad for, er det så ikke bedre selv at søge en løsning, som begge parter er rimelig tilfreds med?
Viggo Bækgaard er uddannet mediator. Mediation er en konfliktløsning, hvor parterne selv skal finde resultatet uden at gå i retten. I stedet skal han forsøge at få parterne til at tale sammen, lytte til hinanden og finde et resultat uden for juraen.
– Mediation indføres nu ofte som klausuler i kontrakter. Det er dyrt at gå i retten, og det tager lang tid. Og så er der også det perspektiv, at man fortsætter sit samarbejde, hvis sagen ender fornuftigt. Ofte er det jo kun en forklaring, der skal til, hvor den ene part bare gerne vil vide, hvorfor den anden gjorde sådan i den situation, bemærker Viggo Bækgaard. 

Gå hjem møde med konfliktmægler
Når ETOS Advokater valgte lokalerne på Banestrøget, skyldtes det bl.a. et stort mødelokale, hvor der kan holdes kurser, kundemøder og gå-hjem-møder for alle.
Det første gå-hjem-møde bliver tirsdag den 23. maj og handler om børn og samvær. Det står Viggo Bækgaard for i samarbejde med konfliktmægler Ruth Juul, Kondia.

ETOS Advokater

Banestrøget 1, 1., 2630 Taastrup

Tlf. 70 25 80 60

www.etosadvokater.dk

post@etosadvokater.dk

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.