Udgivet d. 4. februar 2017

Der ligger en stor gevinst for erhvervslivet og for samfundet, hvis flere små og mellemstore virksomheder ansætter akademikere. På tre år skaber den første akademiker i en virksomhed i gennemsnit 38 procent højere værditilvækst og mellem fire og fem arbejdspladser til især faglærte og ufaglærte.
Det viser en analyse, som Epinion har gennemført for Akademikernes A-kasse og Djøf. Hvis andelen af små og mellemstore virksomheder med mindst én akademiker ansat stiger fra 20 til 30 procent er potentialet 55.145 nye job. For samfundet vil det betyde 14,7 milliarder kroner i vækst.

Gevinst for små og mellemstore virksomheder
Karina Weidner, der repræsenterer Akademikernes A-kasse i Erhvervsrådet i Høje-Taastrup, siger: 
– Flere arbejdspladser, mere vækst og større chance for, at virksomheden overlever. Det er den helt korte konklusion på analysen af, hvad små og mellemstore virksomheder får ud af at ansætte deres første akademiker.
Analysen er gennemført af Epinion for Akademikernes A-kasse og Djøf på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik i perioden 2001 til 2013.

Konklusionerne er klare: 

  • En virksomhed, der ansætter sin første akademiker, vil efter tre år have i gennemsnit 4,5 flere ansatte end ellers. De nye job går i stort omfang til faglærte og ufaglærte.
  • Værditilvæksten er højere. På tre år vokser værdien med 38 procent mere end i sammenlignelige virksomheder uden akademikere ansat.
  • Og så har virksomhederne 2,2 procent større chance for at overleve.

Også en gevinst for samfundet
For samfundet er effekten stor. Hvis andelen af små og mellemstore med akademikere blev hævet fra 20,2 til 30 procent (fra 25.484 til 37.682 virksomheder), ville effekten over en treårig periode være: 

  • 55.145 job i små og mellemstore virksomheder.
  • 14,7 milliarder kroner mere i værditilvækst.
  • 263 flere overlevende virksomheder

– En del virksomheder har allerede fået øje på gevinsterne ved at ansætte akademikere, siger Karina Weidner. Fra 2001 til 2013 er andelen af små og mellemstore virksomheder med akademikere ansat steget fra 15,7 til 20,2 procent. Og tendensen var entydigt stigende, så siden 2013 er andelen med stor sandsynlighed vokset yderligere. Men der er stadig et stort uudnyttet potentiale.

Undersøgelsen var omtalt i Berlingske Business fredag. Du er velkommen til at kontakte Karina Weidner og Akademikernes A-kasse, hvis du vil vide mere. 

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.